Vad är Totalfit?

Vad är Totalfit?

Totalfit är en internationell rörelse inom idrott och fitness med ett unikt träningskoncept för ande, kropp och själ. Totalfit vill vill hjälpa människor, oavsett bakgrund och träningsnivå, till ett holistiskt synsätt på träning och hälsa.

Hur startade det?

I Bibeln läser vi om hur Gud skapade Adam och Eva och lät dem leva i Edens Lustgård, en perfekt plats. De levde i gemenskap med varandra och Gud, de odlade (var fysiskt aktiva) och levde ett harmoniskt och hälsosamt liv. När vi tittar på människans hälsostatus idag får vi en annan bild. Vi lever i en trasig värld. Fysiskt aktivitet är en vana, inte en självklarhet numera. Vi odlar inte vår egen mat, vi kan smidigt gå och handla i matvarubutiken. Vi lever inte i naturen, vi spenderar större delen av vår tid inne i varma, upplysta byggnader och transportmedel. Totalfits träningskoncept för ande, kropp och själ vill hjälpa oss att att återskapa en harmoniskt och hälsosam livsstil.