Att vara KRIK-ledare

Du är otroligt värdefull som KRIK-ledare. Utan dig hade mycket av KRIKs arbete inte varit möjligt!

Som KRIK-ledare vill vi att du ska känna till och sträva efter följande punkter:

EN KRIK-LEDARE

  • visar ansvar och delaktighet gentemot KRIKs värderingar och den kristna tron
  • bör vara medlem i KRIK
  • ses som representant för KRIK även utanför givna KRIK-sammanhang

EN KRIK-GEMENSKAP

  • ska präglas av GLÄDJE; idrottsglädje, trosglädje och livsglädje!
  • är socialt inkluderande där alla deltagare ska få känna sig accepterade och trygga. Det ska finnas utrymme att misslyckas utan att känna sig misslyckad.
  • är alkohol- och drogfri

KRIK VILL BETONA BETYDELSEN AV

  • Bibeln som Guds ord och ledning
  • Jesus Kristus som enda vägen till frälsning genom tron på Guds försonande kors, och som idag kallar till ett lärjungaskap med Jesus som förebild och Herre
  • Den Helige Ande som verksam hjälpare, tröstare och livgivare Om du som KRIK-ledare tvivlar på hur du ska förhålla dig till svåra etiska dilemman, ta då kontakt med KRIK-kontoret.

BIBELORD TILL DIG SOM LEDARE

”Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet.” (1 Tim 4:12)

”Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp." (Gal 6:9)

"Herren, din Gud, bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar över dig i sin översvallande kärlek." (Sef 3:17)

Här finns all undervisning och aktivitetstips från vår inspirationshelg KRIK-Kalaset i Skövde. Läs gärna och få nya tips!