Uppvärmning

DOPPBOLL

Material: 1-4 mjukbollar

Beskrivning: Dela in gruppen i två lag och gör upp en plan med två baslinjer. Nu gäller det att passa bollen inom laget för att slutligen komma fram till motståndarlagets baslinje och göra poäng. Problemet är bara att man alltid måste ”doppa” bollen i marken innan man kastar vidare. Doppar man inte bollen går bollen över till det andra laget.KON I HAND

Detta är en variant på svansleken. Alla får varsin kon att lägga i handen. Konen ska balanseras i en öppen handflata, man får alltså inte hålla fast den. Leker går sedan ut på att försöka slå bort konen från den andras hand samtidigt som man skyddar sin egen. Tappar man konen tar man upp den igen och fortsätter.

Denna lek går även att kombinera med svansleken, alltså att man lägger till att deltagarna har en svans man kan rycka och på detta sätt samla poäng.

OLIKA VARIANTER AV TAGEN/KULL

Klassiska tagenleken i olika varianter, bara din fantasi sätter stopp! Utse 2-3 tagare, beroende på hur många som är med. Blir man tagen och vill bli fri måste man stå på ett visst sätt och sen måste någon:

Variant 1: krypa tunnel under dina ben.

Variant 2: två stycken dansa små grodorna runt ”majstången”.

Variant 3: tre stycken hjälpa ”pensionären” över vägen. Två bildar ”övergångsställe” och en tar den skröpliga pensionären under armen och går över de andra två.

Variant 4: Tre personer arrangerar en raketavfyrning och ”skjuter” (lyfter) upp den som är tagen efter att en av de tre räknat ned från 3.

Variant 5: Linjekull. Man får bara springa på sporthallens linjer. När man blir tagen blir man "jagare" och den som tagit dig är fri och får akta sig från att bli tagen.

Förklara gärna på ett roligt och levande sätt så kommer deltagarna går in mer för leken.

ON THE FLOOR

Starta låten “On The Floor - Jennifer Lopez, Pitbull” och låt alla springa runt huller om buller i hallen. Varje gång de sjunger “on the floor” i låten ska alla snabbt lägga sig på golvet och sedan upp igen. Upprepa tills låten är slut.

Behöver du hämta andan? Låten innehåller ett lugnare parti där kan man välja att gå istället för att springa så man orkar hela.

ORMEN

Utse två tagare och bestäm en relativt stor yta. När man blir tagen kopplas man samman hand-i-hand med den som tog. Ormen kommer med tiden att växa sig längre och längre. Varje deltagare som blir tagen hamnar ytterst i kedjan och det är bara de som får fånga in nya! Brister kedjan och den yttersta tar en deltagare gills inte detta, kedjan måste vara intakt. Leken tar slut när alla deltagare är fast i någon av kedjorna. Vinner gör den tagare som har längst orm.

SLÅ PÅ AXEL/KNÄ

Alla går i hop 2 och 2 och kör små dueller. Det går ut på att försöka ta på motståndarens axlar och samtidigt skydda sina egna. Kör ca 30 sek/duell. Nästa steg är att köra samma sak fast denna gång ta på knäna.

Vill du öka svårighetsgraden ytterligare kombinera då dess och kör med både axel och knä.

SLÅ PÅ HÄNDER

Alla går ihop 2 och 2 och ställer sig i armhävningsposition. Sedan ska du försöka slå på den andras händer. Vill du göra det ännu mer intensivt kan man försöka dra bort den andras händer. Kör ca 30 sek/duell.

DJURGÅNG

Här gäller det att endast att bli varm, alltså inget tävlingsmoment. Du ska ta dig från punkt A till B och ledaren säger hur du ska ta dig dit. Tex maskgång, apgång, osv

Nedan finns några exempel:

  • Krabbgång: Gå på alla fyra med händerna bakom ryggen.
  • Apgång: Hoppa fram på alla fyra likt en apa
  • Elefantgång: Gå med händerna i marken, ha raka ben och hoppa/pendla utåt med benen.
  • Björngång: Gå på alla fyra framåt.
  • Maskgång-Böj dig ner och lägg vikten på händerna och vandra framåt med händerna och med så raka ben som möjligt tills du är i armhävningsposition. Håll kvar händerna i marken och vandra framåt med fötterna mot händerna. Räta på ryggen.
  • Reptilgång: Utgå från armhävningsposition. Ta fram höger arm och vänster ben och vice versa. Magen ska hela tiden vara så nära marken som möjligt utan nudda.
  • Islandshästen: Gå på alla fyra, när du går framåt tar du höger hand och höger ben fram samtidigt. Gör likadant med vänster.

VÄLTA KON

Material: Koner

Beskrivning: En perfekt uppvärmningslek! Ett antal plastkoner sprids ut i salen. Hälften står upprätt, hälften ligger ned. Deltagarna delas in i två lag. När startsignalen går ska ena laget på utsatt tid välta ner så många koner de hinner, andra laget reser upp så många koner de hinner. När slutsignalen blåses räknas antalet stående och liggande koner. Nästa runda byter lagen uppgift. Det är inte tillåtet att vakta eller sparka omkull koner.