9. Trivselregler

I en KRIK-gemenskap...

  • Använder vi orden HEJ – TACK – FÖRLÅT
  • Platsar alla!
  • Idrottar vi för att det är roligt, inte för att vinna.
  • Visar vi ödmjukhet och respekt till våra medspelare.
  • Peppar och uppmuntrar vi varandra.
  • Finns det utrymme att misslyckas utan att känna sig misslyckad.
  • Är vi alkohol- och drogfria.
  • Ger vi äran till Gud!