Stafetter

STEN-SAX-PÅSE-STAFETT

Se bilden. Två lag utgår från varsin hörna, bakom den första konen i poängzonen. Första personerna springer samtidigt utanför konerna och möts nånstans på banan beroende på hur snabbt dom springer, där gör man en snabb sten sax påse och den som vinner får springa vidare mot motståndarlaget och nästa person i ledet (i det förlorande laget) springer för att möta upp så snabbt som möjligt och gör en ny sten sax påse, vinnaren springer vidare och nästa person måste skynda sig för att möta upp. När man lyckas springa in i motståndarnas poängzon innan nästa person i ledet har hunnit möta upp en så har man fått en poäng. Då börjar man om från början. Denna tävlingen kommer bölja mycket fram och tillbaka eftersom man behöver i regel ca tre vinster i rad för att ha möjlighet att ta sig in i motståndarnas poängzon.

KOPIERINGSMASKINEN

(Bra samarbetstävling - ingen svettig och fartig lek)

Lagen består förslagsvis av 4-6 personer och står på ett led i mitten. På ena sidan av planen/hallen ligger ett papper med en lååång sifferkombination och på helt andra sidan av planen ligger ett tomt papper med en penna. Tävlingen går ut på att laget skickar en person att titta på lappen med siffror och memorerar så många som möjligt. Sen springer den tillbaka till sitt lag och viskar siffrorna till nästa person som sen springer till den tomma lappen och skriver ner det den har fått höra. Därefter springer den tillbaka till ledet och gör en high five med nästa person som sticker till sifferlappen och memorerar, osv... Den som klarar att kopiera över flest rätta siffror i rätt följd på en viss tid vinner.

Variant: Istället för siffror kan man ta ett långt textstycke, t.ex. ett bibelkapitel.

MASKSTAFETTEN

Dela upp gruppen i två lag. Varje lag står på ett rakt led. Första personen i ledet lägger sig raklång på mage och nästa person måste springa över denne och lägga sig på mage framför den första personen. Sen gäller det för resten av laget att göra samma sak. När alla ligger ned på mage är det återigen tur för den person som är sist att springa över resten av laget. Ett kul tillägg är att låta lagen runda något och ta sig tillbaka. Det är tillåtet för lagen att förstöra för de andra genom att ”preja” varandra eller korsa varandras banor.SKIDSKYTTESTAFETT

Gör upp en runda som man ska springa innan man kommer fram till "skyttestationen". Skyttet kan vara både liggande och stående, det väljer ni. Till exempel kan skyttestationen vara att skjuta en boll i basketkorgen. Låt säga att man har fem skott på sig och för varje bom så får man springa ett extra varv, antingen på den stora rundan eller en liten mindre straffrunda som ni väljer.

SKOSTAFETT

Den här leken blir roligare ju fler par skor som finns på samlingen. Alla deltagare tar av sig sina skorna och lägger dem i mitten. Skorna blandas och lagen ställer sig på led på varsin sida om skohögen. Första deltagaren i varje lag springer fram, hittar en av sina skor, tar på sig den, inklusive knytning på plats och springer tillbaka och växlar med nästa deltagare som i sin tur gör samma sak tills alla i laget har bägge skorna på fötterna!

TIMMERSTOCKEN

Lag med 5-12 deltagare som ligger på rygg sida vid sida (axel mot axel) tätt intill varandra. En person väljs ut att vara den timmerstocken som ska transporteras ovanpå de andra timmerstockarna. Den personen lägger sig rak lång över de första personerna i ledet antingen med magen eller ryggen neråt (det som den är mest bekväm med). När startsignalen går så ska alla timmerstockar som ligger på golvet rulla samtidigt åt sidan så att den översta timmerstocken sätts i en naturlig transport framåt ovanpå de andra. När den övre timmerstocken ha passerat första personen i ledet så reser den sig och springer fram och lägger sig sist i ledet och börjar rulla med i rullningen igen. Det handlar om att få den utvalda timmerstocken över en given mållinje fortast. En väldigt rolig stafett!

TRE I RAD

I denna gren kan 2 lag mötas åt gången. Gör en spelplan med 3x3 lika stora områden med tex med rockringar, hopprep, pinnar eller annat. Ge lagen 3 st ärtpåsar eller 3 liknande saker vardera.

En från vardera lag ska från lika långt avstånd, starta samtidigt på given signal från lekledaren och springa fram och lägga sin ärtpåse i en tom ruta/område. De kan inte lägga i samma. De springer sen tillbaka till sitt lag och nästa person får springa fram och lägga en ärtpåse i en tom ruta.

Det gäller för laget att först få sina ärtpåsar så att de ligger 3 i rad. Lodrätt, vågrätt eller diagonalt. Har laget lagt ut alla ärtpåsar men inte fått tre i rad får man flytta en ärtpåse per runda. De lag som först får 3 i rad vinner den omgången.