2. Aktivitetstips

AMBASSADEN

Vill du veta hur den går till? Se filmklipp här!

AMÖBA

Alla tävlar individuellt och på samma villkor. Alla deltagare börjar längst ned i näringskedjan som amöbor. När man är en amöba visar man det genom att leka och bete sig som en amöba. En amöba ”flyter” omkring och säger ”amöööba, amöööba”. När man stöter på en annan amöba utmanar man varandra i en omgång ”sten, sax, påse” där vinnaren stiger en nivå till kackerlacka som går med sina ”tentakler” i pannan och ett klickande ljud. När man som kackerlacka stöter på en annan kackerlacka möts man återigen i ”sten, sax, påse” och vinnaren blir nu en kanin och förloraren degraderas till amöba igen. Kaninen skuttar omkring med händerna som kanintänder. Man får bara möta andra på samma nivå och kaninen går förslagsvis vidare till grisar som nöffar och bökar i jorden. De går i sin tur vidare till älgar som ”råmar” med stora älghorn på huvudet. Efter älgen återstår bara en nivå, det vinnande, superfåret som flyger till det sedan tidigare utsedda vinnarhörnet. Stegen kan utvecklas ochdet viktiga är att alla gör sina ljud och rörelser tydligt så att man vet vilka man får möta.

BOLLSPORTS TRIATHLON

Välj ut 3-4 populära bollsporter och ställ upp två mål på en mindre plan. Dela sedan in gruppen i två lag och ställ upp två bänkar på sidan om planen som fungerar som avbytar-bänkar. På avbytarbänken måste man gå i ordning, sist in-sist ut. En lekledare, som kan vara med i leken, ropar högt ut vilken sport och hur många som ska spelas med jämna mellanrum under leken. Lekledaren kan t ex skrika: ”Innebandy 3 personer!”. Då måste de tre som står på tur i varje lag ta varsin innebandyklubba och försöka göra mål. Efter några minuter av innebandy ropar på nytt ”Fotboll 1 person!” Då möts alltså de nästa i varje lag i en ”match” i 1-1 fotboll. Varje mål i alla sporter räknas som ett poäng och det lag med flest poäng i slutet vinner. Lekledaren bestämmer alltid tid, sport och hur många som ska spela så det är viktigt att lekledaren är en person som känner av gruppen bra och märker när det är läge att byta. En kul detalj är att byta väldigt snabbt om det ena laget är helt överlägset på den sporten som spelas för tillfället.

CAPTURE THE FLAG

Dela in gruppen i två lag. Dela även upp gympasalen i två delar med en tydlig mit

tlinje. I den bortre änden av varje planhalva har varje lag varsitt ”bo”. Placera ut lika många västar i varje lags bo innan leken startar. När leken väl startar gäller det att, utan att bli tagen, ta sig över till det andra lagets bo för att få tag på en av det andra lagets västar. Så fort man passerar mittlinjen är man på ”fiendemark” och riskerar att bli tagen av motståndarna. Blir man tagen eskorteras man till det andra lagets fängelse som är placerat i lagets bo. Klarar man att springa över motståndarlagets planhalva utan att bli tagen är man fri i motståndarlagets bo. Väl i boet har man två val; att ta en väst och försöka att få ett poängmässigt övertag eller att befria en lagmedlem genom att ta dennes hand och springa tillbaka till ert lags planhalva. De som går hand i hand kan aldrig bli tagna. När ett lag har alla västar är leken över.

DOKTOR KRIK

Man delar upp planen i två delar en tydlig mittlinje. Ett lag på var sin sida som skall kulla det andra laget med hjälp av ett valfritt antal mjukbollar. Blir man träffad sätter man sig ned. För att få va med igen måste man bli "behandlad" av Dr. KRIK, detta sker genom att Dr. KRIK lägger handen på den skadeskjutnes huvud och han får va med igen. Så långt är allt väldigt enkelt. Innan man börjar har lagen, utan att det andra laget fått reda på vem, utsett varsin Dr. KRIK. Dr. KRIKs hemliga identitet är nyckeln i leken o denna skall hållas hemlig under hela lekens gång. Det gäller därför att flera i laget går runt och "behandlar" patienterna och dessa inte visar vem, som är den riktiga Dr. KRIK genom att stiga upp vid rätt tillfälle. Samtidigt gäller det självklart att skydda Dr. KRIK, blir han/hon träffad kan ingen behandlas och laget kommer till slut att besegras. Laget sista uppgift blir naturligtvis att fundera på vem som är Dr. KRIK i det andra laget.

Efter att alla är tagna och spelet är över så ska det vinnande laget avslöja vem i det andra laget som var Dr. KRIK, om de gissar fel så förlorar dom den omgången.

Vill du se hur den går till? Se klipp här!

DOPPBOLL

Dela in gruppen i två lag och gör upp en plan med två baslinjer. Nu gäller det att passa bollen inom laget för att slutligen komma fram till motståndarlagets baslinje och göra poäng. Problemet är bara att man alltid måste ”doppa” bollen i marken innan man kastar vidare. Doppar man inte bollen går bollen över till det andra laget.

FOTLEKEN

Alla deltagare står i en ring. En person startar leken genom att flytta sin ena fot och placera den så att den nuddar vid en fot på personen till vänster. Den fot som nuddades flyttar person två i sin tur mot en av fötterna på personen till vänster om honom. Den foten man stöder på (den man inte flyttar mot en motståndare) får inte lyftas ur läge, men det är tillåtet att snurra på den. Så fortsätter man ringen runt. Helst ska man försöka se till att motståndarna hamnar i så omöjliga positioner som möjligt. För om man ramlar omkull eller nuddar marken med någon kroppsdel är man ute. Målet är att bli sist kvar. Det gäller givetvis samtidigt att inte försätta sig själv i svårigheter. Det är tillåtet att luta sig mot dem som är med i leken, men man får inte stödja sig mot väggar eller annat.

HERREN PÅ TÄPPAN!

Placera två plintar i mitten av hallen och lägg en tjockmatta ovanpå. Lägg ut ärtpåsar under och runt om den “täppan”. Dela in i lag. Alla lag utom ett placerar sig i hörnen av hallen eller med lika stort avstånd från täppan. Det lag som inte står i ett hörn är ägare av täppan och ska ha några lagspelare uppe på täppan och några nedanför.

Lagen som står utplacerade i hallen ska skicka fram en åt gången mot täppan. Uppgiften är att ta en ärtpåse och springa tillbaka med den utan att bli träffad av en boll. Blir man träffad får man lämna tillbaka ärtpåsen och så är det nästa lagspelares tur att försöka.

Laget som äger täppan har två-tre spelare uppe på täppan och resten nedanför. Spelarna uppe på madrassen ska skydda ärtpåsarna genom att kasta bollar på motspelare som rör sig på planen. Spelarna på golvet fungerar som bollkallar och deras uppgift är att hämta tillbaka de bollar som kastats och ge dem till spelarna uppe på täppan.

När alla ärtpåsar är tagna avslutas omgången och lagen roterar så att alla lag får vara på täppan en gång var. Flest ärtpåsar vinner!

JÄMTLÄNDSK BRÄNNBOLL

Alla vet att man blir varm av att röra på sig. I Jämtland är det nästan alltid kallt så därför är det viktigt att röra på sig. Den här varianten av brännboll fungerar perfekt för att bli var

ma eller bara för att det är roligt. Grundreglerna är som vanlig brännboll men utelaget behöver inte utse någon brännare. Laget bränner innelagets löpare genom att passa bollen till ALLA inom laget. När den sista i utelaget har bollen ropar denne ”bränd” och alla löpare som är på banan vid det tillfället blir då brända, som i vanlig brännboll, och får gå tillbaka en kon. Innelaget har också lite andra regler. Alla i laget får springa när de vill oavsett vart de står i ledet. Så om någon i innelaget får på ett kanonslag får hela laget springa och försöka samla poäng till slutsumman. Rörigt? Ja. Roligt? O, ja!

KONBOLL

Deltagarna delas in i två lag. Varje lag har en plint på sin planhalva med fem stycken koner uppställda på. Målet är att välta ner motståndarlagets koner genom att träffa dem med en mjukboll. Det är inte tillåtet att springa med bollen (eller kasta den framåt åt sig själv att plocka upp) den måste passas mellan lagmedlemmarna. Poäng delas ut för varje kon som välts ner. Konerna får inte hållas kvar på plats utan bara göra svåra att träffa genom att stå i vägen helt enkelt. När koner blivit välta ställs de tillbaka på plats igen och det lag vars koner blivit välta börjar boll från egen plint. Om man inte har tillgång till en plint kan man ha konerna på golvet och markera ut ett litet område som man inte får gå innanför och täcka.

KILLERBALLVARIANT

Man väljer ut en plan där alla utom en rör sig inuti (t.ex. tennisplan om man är många eller badmintonplan om man är få). Personen på utanför planen ska ta de som är inne på planen genom att kasta och träffa dom med en mjukboll. Blir man träffad så hjälper man till att försöka kasta på dom som är kvar på planen. Om bollen fastnar inne på planen så får de som är utanför springa in och hämta bollen men man måste ta sig ut för att få lov att kasta igen. Man kan köra olika varianter med att man inte får springa med bollen på sidan av planen och att de som är på planen får lov att skydda sig med händer och huvud. Är man många på samlingen så kan det vara bra att man inte får skydda sig alls, då tar det kortare tid. Det är även bra att använda fler än en boll på sidan, kanske 2-3 stycken.

KILLERBALLVARIANT MED "PLÅSTER"

Utgå från vanlig killerball, men om man blir träffad så ska man hålla en hand på det träffade stället (som ett plåster) och spela vidare med bara en hand. Även vid nästa träff ska du hålla en hand på det träffade stället och fortsätta springa runt. Därmed kan du inte längre kasta några bollar utan bara inrikta dig på att springa och se till att inte bli träffad. Vid tredje träffen åker man ut. Glöm inte att man måste hålla händerna på de träffade ställena hela tiden. T.ex. om man blir träffad på foten måste man springa böjd och hålla på det stället.

KLAPPLEKEN

Kul lek i samband med att man sitter i ring inför samlingen. Alla lägger sig på mage med armarna framåt och handflatorna nedåt. Alla lägger sin högra arm över den vänstra armen på personen till höger. Ledaren startar leken genom ett snabbt klapp med handen i golvet. Personen till höger väljer då att klappa en gång för att bara skicka vidare ”klappen” eller två gånger för att skicka tillbaka den. Sen fortsätter det så. En gång vidare, två gånger byter håll. Den som klappar fel person eller tvekar för länge när det är ens tur, åker ut. De två sista som är kvar vinner. Snabb och enkel!

KLUNSKRIG

Dela upp gruppen i två lag. Lagen ställer upp ungefär 3 meter på varsin sida av mittlinjen. Lagen ska nu komma överens om vad man ska välja av sten, sax eller påse. Det lag som förlorar måste springa till sin skyddszon bakom dem, förslagsvis i änden av gymnastiksalen. Om det vinnande laget klarar att ta någon ur det förlorande laget så byter denna spelare lag inför nästa omgång. En annan, lite lugnare variant, är att skippa själva jaktdelen och bara köra ett ”klunskrig”. Ingen byter lag, utan det är en hel laglek. Lekledaren kan som förslag måla upp en ”stridssituation” och även ge fejkade ”insidetips” för att göra det hela lite svårare för lagen, ex. ”jag har hört att det andra laget ska köra påse, vill ni fortfarande ta det ni valt?”

KOPIERINGSMASKINEN (Bra samarbetstävling - ingen svettig och fartig lek)

Lagen består förslagsvis av 4-6 personer och står på ett led i mitten. På ena sidan av planen/hallen ligger ett papper med en lååång sifferkombination och på helt andra sidan av planen ligger ett tomt papper med en penna. Tävlingen går ut på att laget skickar en person att titta på lappen med siffror och memorerar så många som möjligt. Sen springer den tillbaka till sitt lag och viskar siffrorna till nästa person som sen springer till den tomma lappen och skriver ner det den har fått höra. Därefter springer den tillbaka till ledet och gör en high five med nästa person som sticker till sifferlappen och memorerar, osv... Den som klarar att kopiera över flest rätta siffror i rätt följd på en viss tid vinner.

Variant: Istället för siffror kan man ta ett långt textstycke, t.ex. ett bibelkapitel.

KRÄFTFOTBOLL

En lek som är exakt som vanlig fotboll, bortsett från den lilla detaljen att alla måste gå kräftgång under hela matchen. Det kan även vara bra att plocka bort handsregeln. En oerhört svår och jobbig lek, men kul!

MADRASSLEKEN

Dela in gruppen i två lag. Varje lag ställer sig på led med varsin tjockmadrass framför sig. Lagens uppgift är att förflytta madrasserna från ena väggen till den andra, men man får bara flytta på madrassen genom att kasta sig på den en i taget. När man kastat sig på madrassen ställer man sig sist i kön och väntar på sin tur. Första laget till andra sidan vinner.

MARTYREN

Gör upp en plan där alla får röra sig fritt inom (typ volleybollplan). Utse en tagare och två stycken fångvaktare. Tagaren ska ta alla som springer fritt. Blir man tagen blir man satt i fängelse som är bakom en av sidlinjerna på planen (kortsida passar bäst om det är en avlång plan). Där får fångvaktarna bara röra sig på linjen i sidleds och de ska förhindra de fria deltagarna att springa över och befria de som är i fängelset. Blir man tagen av fångvaktarna på vägen över sidlinjen så blir man tagen och få stå i fängelse. Klarar den fria deltagaren att ta sig över så får den ta med en kompis från fängelset ut på planen utan att kunna bli tagen.

MASKSTAFETTEN

Dela upp gruppen i två lag. Varje lag står på ett rakt led. Första personen i ledet lägger sig raklång på mage och nästa person måste springa över denne och lägga sig på mage framför den första personen. Sen gäller det för resten av laget att göra samma sak. När alla ligger ned på mage är det återigen tur för den person som är sist att springa över resten av laget. Ett kul tillägg är att låta lagen runda något och ta sig tillbaka. Det är tillåtet för lagen att förstöra för de andra genom att ”preja” varandra eller korsa varandras banor.

NORSK KANONBOLL

Utgå ifrån klassisk spökboll. Två lag på vardera sida av en mittlinje och där man har ett spöke bakom det andra lagets bakersta gräns. Vi har helt säkert spelat den varianten i skolan när vi var mindre, eller hur? Ändringar: Lagen utser istället för ett spöke en kung som börjar på andra sidan. Kungen har 3 liv som kan användas taktiskt. Det lag som först träffar kungen tre gånger har vunnit. När det är få spelare kvar på planen så kan kungen springa över och hjälpa sitt lag att bekämpa motståndarna, men man ska då vara extra rädd om kungens liv. Man kan få tillbaka spelare in på spelplanen igen genom att de som har blivit tagna och står på fel sida, träffar en motståndare, då får man gå tillbaka in i spel igen. Så det är nästan alltid smartast som spelare att kasta över bollen till sina medspelare som har blivit tagna för att de ska komma tillbaka i spel igen. Om man har kungen "i spel" och lyckas få tillbaka lite spelare på planen igen så kan man välja att skicka tillbaka kungen till "fel sida" igen så att kungen inte kan bli tagen. Om kungen blir träffad den tredje gången så är spelet över även om man har "vanliga" spelare kvar på planen. En annan skillnad är också att man får lov att springa med bollen obegränsat. Det är roligast att köra med 2-3 bollar samtidigt.

NYAST

Dela in gruppen i två lag där lagen tar plats bakom varsin baslinje. Så fort en deltagare kliver över baslinjen och in på planen måste den ropa “nyast”.

Efter det är man ett möjligt byte för motståndarlaget tills man räddar sig tillbaka över sin egen baslinje. På samma sätt måste motståndarna ropa “nyast” när de kliver in för att jaga. Lagkompisarna måste här vara aktiva att hjälpa till genom att kliva in på banan, ropa “nyast” och jaga de motståndare som klivit in. Så fort man vänt bakom baslinjen är man klar att ropa “nyast” och gå in igen. Ute på banan uppstår en rangordning där man alltid kan ta de motståndare som kommit in tidigare men bli tagen av de motståndare som kommit in senare. Här gäller det att hålla ordning! Den som blivit tagen leds hand i hand av den som fångat till lagets fängelse som är i lagets högra hörn. Om det är flera fångar så bildar man en kedja upp emot mittlinjen med den först tagna längst upp. Fritagning görs genom att en lagkompis tar fångens hand. De som går hand i hand kan aldrig bli tagna.

OLIKA VARIANTER AV TAGEN

Klassiska tagenleken i olika varianter, bara din fantasi sätter stopp! Utse 2-3 tagare, beroende på hur många som är med. Blir man tagen och vill bli fri måste man stå på ett visst sätt och sen måste någon:

Variant 1: krypa tunnel under dina ben.

Variant 2: två stycken dansa små grodorna runt ”majstången”.

Variant 3: tre stycken hjälpa ”pensionären” över vägen. Två bildar ”övergångsställe” och en tar den skröpliga pensionären under armen och går över de andra två.

Variant 4: Tre personer arrangerar en raketavfyrning och ”skjuter” (lyfter) upp den som är tagen efter att en av de tre räknat ned från 3.

Förklara gärna på ett roligt och levande sätt så kommer deltagarna går in mer för leken.

ORDNING UTAN ORD

Dela in gruppen så det blir ungefär 6-10 deltagare per lag. En lekledare bestämmer ämne, t ex, skostorlek, sen ska laget ställa sig på ett led utan att prata och hela laget måste sätta sig ned när man är klar. Lekledaren utser en vinnare och tar en ny kategori som går att jämföra, t ex, ögonfärg, ljusast ögon längst fram. Vill man öka svårighetsgraden kan man avskärma lagets rörelseområde så man måste hjälpas åt att flytta varandra framåt och bakåt i ledet.

ORMEN

Utse två tagare och bestäm en relativt stor yta. När man blir tagen kopplas man samman hand-i-hand med den som tog. Ormen kommer med tiden att växa sig längre och längre. Varje deltagare som blir tagen hamnar ytterst i kedjan och det är bara de som får fånga in nya! Brister kedjan och den yttersta tar en deltagare gills inte detta, kedjan måste vara intakt. Leken tar slut när alla deltagare är fast i någon av kedjorna. Vinner gör den tagare som har längst orm.

"PAINTBALL"

Redskap: Minst sex mjuka bollar (Kan ha fler beroende på hur många man är). Många små tygbitar, legobitar, ärtpåsar eller annat som man kan använda som skatter. Många små gummiband. Gympasalsredskap, t.ex. plintar, madrasser och andra saker man kan gömma sig bakom. Gör upp en spelplan som har typ samma förutsättningar för att gömma sig och ta skydd på båda sidor av mittlinjen.

Man delar upp deltagarna i två lag som får varsitt "fort" hyfsat långt ifrån varandra på spelplanen (kan vara diagonalt på varsin kortsida i en gympahall eller i varsin hörna diagonalt mot varandra). Lagen får tilldelat sig lika många skatter som man placerar öppet och synligt i sitt fort. Spelet går ut på att man dels ska träffa motståndarna med de mjuka bollarna som man kan kasta och dels ska man ta sig över till motståndarnas fort och ta skatter som man sen springer tillbaka och lägger i sitt eget fort. Man kan spela en omgång på 5-10 minuter (ställ en timer) och när tiden är ute så räknar man dels hur många gummiband laget har och hur många skatter man har. För alla skatter får man ett pluspoäng och för alla gummiband får man ett minuspoäng.

Regler: 1. Om man blir träffad så måste man springa till stället där man har lagt ett lager av gummiband och ta på sig ett på armen. Sedan springer man tillbaka till sitt fort och får sen börja springa igen. 2. Om man blir träffad av en boll på "hemvägen" när man bär på en skatt, måste man lägga skatten rakt ner där man står. Vem som helst får plocka upp den skatten sen och lägga i sitt fort. 3. Man får bara ta en skatt åt gången. 4. Man får springa med bollen. 5. Man blir tagen på hela kroppen förutom i huvudet. 6. Egna regler som ni själva lägger till på er samling.

PENSIONÄRSFOTBOLL

Alla spelare måste hela tiden hålla bägge händerna på bägge knäna. Förutom den lilla regeln är aktiviteten precis som vanlig fotboll. Men räkna inte med några snabba spelvändningar och långa ruscher, det heter ju trots allt pensionärsfotboll. Roligare, svårare och framförallt jobbigare än vad det leken heter!

PLINTBOLL

Redskap: En stor boll skumboll. Två små plintar eller område på golvet där "målvakten" står.

Man delar upp i två lag. Båda lagen ska se till att kasta bollen till sin målvakt (som bara får röra sig i det avgränsade området). Om målvakten greppar bollen så får man ett poäng. Man får inte springa med bollen, utan man måste hela tiden passa sina medspelare för att komma närmare målet. Motståndarna erövrar bollen genom att antingen bryta en passning eller slå ner bollen i golvet. Man får då börja med bollen från det stället den studsade i golvet. När en spelare håller i golvet får han inte bli angripen av motståndarna.

Man kan lägga till egna regler utifrån hur aktiviteten utvecklar sig.

RYGGKAMP

Ryggkamp leker man två och två. Märk ut två mållinjer med ca 4 meters mellanrum, markera mitten mellan dessa. Deltagarna sätter sig sedan vid mittenmarkeringen med ryggarna mot varandra i armkrok. Nu gäller det att trycka motståndaren över mållinjen. Sätter man ner rumpan eller åker över mållinjen har man förlorat.

SAMBANDSINNEBANDY

Precis som vanlig innebandy, bara att man måste vara två personer per klubba där varje spelare max får ha en hand var på klubban när man spelar.

SKIDSKYTTESTAFETT

Gör upp en runda som man ska springa innan man kommer fram till "skyttestationen". Skyttet kan vara både liggande och stående, det väljer ni. Till exempel kan skyttestationen vara att skjuta en boll i basketkorgen. Låt säga att man har fem skott på sig och för varje bom så får man springa ett extra varv, antingen på den stora rundan eller en liten mindre straffrunda som ni väljer.

SKOSTAFETT

Den här leken blir roligare ju fler par skor som finns på samlingen. Alla deltagare tar av sig sina skorna och lägger dem i mitten. Skorna blandas och lagen ställer sig på led på varsin sida om skohögen. Första deltagaren i varje lag springer fram, hittar en av sina skor, tar på sig den, inklusive knytning på plats och springer tillbaka och växlar med nästa deltagare som i sin tur gör samma sak tills alla i laget har bägge skorna på fötterna!

SKÖLDBOLL

Till den här leken behövs, beroende på hur många som är med, flera tunna madrasser och en mjuk boll. Utse två jägare och dela in resten av gruppen i par. Jägarna får inte springa med bollen men får passa varandra. Varje par får varsin madrass som de sedan får använda som sköld för att skydda sig mot jägarna. Blir någon i laget träffad är båda i laget ute.

SMACKBOLL

Gör upp en liten plan med två mål och sidolinjer. Man ska spela som fotboll men med handflatorna. Man får inte röra bollen med nåt annat än händerna som ska vara helt sträckta och spända. Man slår till bollen som ett "smack" och man får bara slå bollen en gång i taget, alltså man får inte dribbla. Man får lobba den om man kan det och sedan att nån annan slår den vidare i luften för att komma ur trånga lägen, men bollen kommer mest vara längs marken. Denna är kul o involverande eftersom man måste passa hela tiden och alla kan vara duktiga på att slå en boll med handflatan.

SPRINGVOLLEYBOLL

En blandning av fotboll, volleyboll och ultimate frisbee. Två lag och två mål (fotbollsmål funkar bra). Man tar sig framåt genom att passa volleybollen mellan varandra med volleybollslag, man får bara ta en touch åt gången. Målet är att ta slå in bollen i motståndarnas mål. Motståndarna försvarar sig genom att försöka slå ner bollen i marken, om man lyckas med det så övertar man bollen och får börja slå volleybollslag till sina medspelare. Två-tre spelare i samma lag kan följas åt över planen och slå bollen till varandra och på så sätt ta sig framåt ganska snabbt, men det gäller ju att göra det på ett sätt så att inte motståndarna kan bryta. Om man tappar bollen så den studsar i golvet eller i väggen så får det andra laget ta över bollen. Man kan gärna spela med två bollar, men kanske börja första minuterna med en boll så att alla kommer in i det från början.

SPÖKBOLL

Dela upp gruppen i två lag och ställ gärna ut innebandymål, bänkar och dylikt som skydd. Leken leks bäst med 4-5 mjuka bollar, men det går även bra om man kastar innebandybollar. Om en spelare träffas direkt utan studs hamnar personen i fängelset som är ”bakom” motståndarnas planhalva. Spelaren blir inte obrukbar där utan snarare tvärtom. Nu kan man anfalla från två håll och även samla upp returer! Fångar man bollen utan studs hamnar den som kastade i fängelset och när alla i ett lag är i fängelset har det andra laget vunnit.

STEN SAX PÅSE - STAFETT

Se bilden. Två lag utgår från varsin hörna, bakom den första konen i

poängzonen. Första personerna springer samtidigt utanför konerna och möts nånstans på banan beroende på hur snabbt dom springer, där gör man en snabb sten sax påse och den som vinner får springa vidare mot motståndarlaget och nästa person i ledet (i det förlorande laget) springer för att möta upp så snabbt som möjligt och gör en ny sten sax påse, vinnaren springer vidare och nästa person måste skynda sig för att möta upp. När man lyckas springa in i motståndarnas poängzon innan nästa person i ledet har hunnit möta upp en så har man fått en poäng. Då börjar man om från början. Denna tävlingen kommer bölja mycket fram och tillbaka eftersom man behöver i regel ca tre vinster i rad för att ha möjlighet att ta sig in i motståndarnas poängzon.

STRANDTENNISVOLLEYBOLL!

Detta är som det låter en blandning av strandtennis och volleyboll. Tänk att du sätter ihop dessa två roliga aktiviteter och så får du en av världens roligaste sporter. Det är en riktig KRIK-sport från grunden men snart kan vi nog se den i OS :)

Utgå från volleybollplanen med nät. Man kan köra fyra-åtta personer per planhalva (man får testa sig fram). Sen spelar man volleyboll fast med strandtennisrack och tillhörande boll. Tre touch inom laget och poängräkning och andra regler precis som i volleyboll. Lätt va? Och riktigt riktigt roligt, vi lovar! Utrustning: Många strandtennisrack och tillhörande bollar. Volleybollplan.

STRESSVOLLEYBOLL

Lagen har varsin boll och servar samtidigt. För att få poäng måste man vinna två bollar efter varandra. Om lag A vinner första bollen, kan lag B ändå få poänget om dom vinner de två nästa bollarna. Det betyder att om lag A vinner en boll måste lag B hämta den och få den i spel igen fortast möjligt (alltså serva den på nytt) före lag A vinner sin andra boll. Vinner lag B nästa bollen så tappar lag A den bollen de hade vunnit och måste vinna två nya bollar på rad för att få poänget. När ett lag har fått poäng startar nästa runda med att lagen servar två bollar samtidigt. När man servar kan man skrika "boll" så att alla hör att det är en ny boll på väg.

SVANSLEKEN

Varje deltagare får varsin väst eller snöre att fästa bak i shortsen. Leken går ut på att plocka de andra deltagarnas ”svansar” och framförallt skydda sin egen. Tappar man sin svans är man direkt ute ur leken. Det går att leka i två varianter; en där varje svans också är ett poäng och den som har flest poäng vinner eller en enklare variant som är att den som är sist kvar vinner.

SVANSLEKEN MED KNORR

Går till som så att man delar in fyra lag som får var sitt hörn där man sätter upp bänkar som markerar basen. I mitten av salen sätter man en madrass, gärna två madrasser på varandra, och lägger (och gömmer) sedan x antal bollar (eller liknande). Ju fler desto bättre. När det är gjort delar man ut västar till alla som är med. Västarna ska placeras bak i shortsen som svansar. När leken startar ska alla ha västar. Lekens mål är att alla ska springa ut och samla så många bollar som möjligt till sin egen bas. Bollarna ska plockas från madrassen (endast en åt gången) och bollen kan inte kastas utan måste läggas in i basen. Man får överlämna bollen till en medspelare.

Poängen med svansen är att man kan ta svansar från motståndare. Man måste ha en svans för att kunna ta en boll. Blir man av med svansen måste man gå tillbaka till basen och vänta tills en medspelare kommer med en ny svans och ger den till dig. Tappar man svansen medan man har en boll måste man lämna bollen. Omgången är över när alla bollar är inne i baserna. Lekledaren stoppar leken omedelbart. Man får inte gå in i andra baser. Efter en omgång räknas bollarna. Kör ca fyra-fem omgångar.

TAILGRAB

Alla ställer sig på ett led efter varandra och tar ett ordentligt livtag om den som står framför. En person som ska ta ställer sig med näsan mot den första i ledet och ska nu försöka ta den som står sist i ledet. Alltså gäller det för alla i ledet att hjälpas åt för att inte tagaren ska lyckas med sitt uppdrag genom att röra sig så att den siste personen i ledet inte blir tagen. Om tagaren lyckas ställer han sig sist i ledet och förste man blir ny tagare. En rolig och jobbig lek som kräver att man är synkade i gruppen.

TIMMERSTOCKEN

Lag med 5-12 deltagare som ligger på rygg sida vid sida (axel mot axel) tätt intill varandra. En person väljs ut att vara den timmerstocken som ska transporteras ovanpå de andra timmerstockarna. Den personen lägger sig rak lång över de första personerna i ledet antingen med magen eller ryggen neråt (det som den är mest bekväm med). När startsignalen går så ska alla timmerstockar som ligger på golvet rulla samtidigt åt sidan så att den översta timmerstocken sätts i en naturlig transport framåt ovanpå de andra. När den övre timmerstocken ha passerat första personen i ledet så reser den sig och springer fram och lägger sig sist i ledet och börjar rulla med i rullningen igen. Det handlar om att få den utvalda timmerstocken över en given mållinje fortast. En väldigt rolig stafett!

ULTIMATE FRISBEE MED SVANS

En blandning av ultimate frisbee och jaga svansen. Man spelar ultimate frisbee precis som vanligt i två lag mot varandra. Man gör mål genom att en medspelare fångar frisbeen innanför det givna målområdet. I tillägg till detta så börjar alla spelare med varsin svans där bak hängandes ut från byxan. Under spelet så ska man ta svansarna från motspelarna samtidigt som man kastar frisbeen till varandra. Matchen spelas på tid, mellan 5-10 minuter är bra och när matchen är slut så är varje väst värd 1 poäng och varje mål man gjort med frisbeen är värd två poäng. Regler: När en spelare har mer än en väst så hänger man den enkelt runt halsen och om man tappar sin svans där bak så sätter man ner en av dem man har runt halsen. När man gör mål med frisbeen så byter lagen planhalva (som vanlig ultimate) och när det andra laget har kommit över på sin planhalva så kastar det lag som precis gjort mål över frisbeen till dom och sen kan spelet börja igen. I denna "övergången" så får man inte ta svansar. Det spelar ingen roll om man tappar frisbeen eller om motståndarna slår ner den i backen. I denna varianten är det bara att ta upp frisbeen och kasta så fort man kan igen, för man vill ju inte stå stilla och riskera att ens svans blir tagen...

VAR ÄR VARGEN?

En deltagare utses till ”herde”, en deltagare utses till ”varg”. Men herden får inte veta vem som är varg. Övriga deltagare är herdens lamm och sprider ut sig. Vargen springer med mitt bland flocken.

Nu gäller det för herden att ta reda på vem som är vargen. Herden fångar in ett lamm och frågar ”Är du vargen?”. Svarar lammet ”Nej!” frågar herden om vad vargen har på sig. T.ex ”Har vargen röda byxor?” eller ”Har vargen randig tröja?”. Tror herden sig veta av lammets svar vem som är varg måste vargen fångas snabbt! Annars fortsätter Herden att fånga och fråga så många lamm som behövs. Kanske herden har tur och fångar vargen utan att veta om det, då måste vargen svara ”Ja!”

Variant: Vargen kan vara ond och ta lamm när herden inte ser. Lammet måste då stanna upp och får inte bli tillfrågad eller springa med de andra tills herden befriar lammet genom att springa tre, fem eller sju steg med lammet på ryggen. Om majoriteten lamm är stillastående samtidigt vinner vargen. Upptäcker herden vem som tar lammen blir vargen sjävtagen och förlorar.

FLER TIPS?

Har ni tips ni vill dela med andra lokalavdelningar så skicka ett mail till emmy.leander@krik.se så lägger vi till dem på den här sidan.