3. Andaktstips

HUR HÅLLER MAN EN ANDAKT?

Text: Kjell Markset

Jesus var en mästare på att använda bilder från vardagen. Berättelser från livet. Liknelser som folk kom ihåg. Han tog ofta med sig lärjungarna ut; På fjället, en natt på sjön, på vandring i ödemarken, runt en öppen eld, under bar himmel. Där fick de se glimtar av Guds rike. Här följer några tips på hur man kan hålla olika typer av andakter.

ANDAKTENS UTFORMNING

Den kan liknas som en fisk. Först kommer huvudet, en spets som bryter vattnet. En kort historia, en fråga, ett talesätt eller upplevelse som skapar intresse. Sen kommer kroppen - huvuddelen - som är andaktens köttstycke som ska serveras. Här ska texten eller temat du har för andakten belysas. Till sist kommer svansen som ska ge en snärt, en utmaning till det du har delat och till livet.

Förslag på utformning:

1. Få uppmärksamhet

2. Ev kort bön

3. Presentation av egen erfarenhet, ev bild/material.

4. Läs bibeltext

5. Förklara vad texten betyder för dig.

6. Skicka med en utmaning

7. Kort bön

Berättelser

Berätta en händelse från Bibeln. Du behöver inte läsa den utan försök att återberätta den utantill. Lev dig in i berättelsen och låt de andra se det du ser i den berättelsen. Ofta kan man låta den berättelsen få stå för sig själv utan att man förklarar allt för mycket runt alla detaljer. En berättelse från bibeln gör något med oss.

Berätta en händelse från verkligheten. Här kan du gärna knyta ett bibelord till berättelsen. Om du lär dig berättelserna utantill – om du kan det – så följer alla med bättre på vad du säger.

Vittnesbörd

Berätta hur du blev kristen. I Apg 26:2-23 berättar Paulus sitt personliga vittnesbörd för kung Agrippa. Efter en fin inledning (v 2-3) delar han livet sitt – och vittnesbördet – in i tre perioder.

 • Hur livet var före han mötte Jesus (v 4-11)
 • Hur han mötte Jesus (v 12-18)
 • Hur hans liv har varit efteråt (v 19-23)

Använd bilder och liknelser

Använd saker (en handske, idrottsutrustning, ett verktyg, en sovsäck, lampa, kläder, smycken, kort, nycklar) – här är det bara fantasin som sätter gränser. Berätta något speciellt om den saken och de saker som du tar upp – och gör en övergång till den kristna tron – om hur det är att vara kristen i vardagen eller om hur Guds kärlek kan beskrivas etc… Exempel 1: I gymnastiksalen kan man använda bommarna eller bänkarna till att snacka om den smala vägen. Sätt upp några stöttestenar på vägen som ska hjälpa dig att hålla dig på vägen – bibeln, bönen, gemenskapen osv…

Tänk på!

 • Berätta gärna ett bibelord som betyder något för dig.
 • Använd ett enkelt språk, ditt vanliga språk.
 • Det kan vara bra med upprepning. Kanske av ett bibelord eller ett eget formulerat temaord eller en mening.
 • Var trovärdig. Trovärdighet skapas inte om man gömmer sin egen tro, tvivel, glädje eller smärta bakom en genomtänkt teologi. Det är den sårbara, undrande och lyssnande människan som skapar kontakt med åhörarna. Det handlar helt enkelt om att vara sig själv.

FRAMFÖRANDE

 • Be gärna en kort bön före eller efter andakten.
 • Det är inget dumt med att använda manus, men försök att vara mest möjligt fri från det.
 • Ett tips är att skriva manuset på en lapp som får plats i bibeln. (Det är för övrigt bra om du alltid har med dig bibeln när du håller andakt)
 • Ha nödvändiga hjälpmedel klara så att du inte måste avbryta dig själv under andakten.
 • Ta utgångspunkt i ett bibelavsnitt. Läs det. Använd bibeln och visa att bibeln hör naturligt hemma i en KRIK-samling.
 • Se till att alla deltagare ser dig bra, sitter eller står bra och lyssnar.
 • Snacka inte för långsamt.
 • Snacka inte för fort.

GUD ANVÄNDER DIG

 • Du ska veta att Gud använder både din kreativitet och din svaghet. Du är unik!
 • Ordet som du förkunnar skapar tro. Läs om det i Rom 10:17.