4. Andakter

"Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem"

(Matt 18:20)

INSPIRATION TILL ANDAKTER

FÄRDIGA ANDAKTER

Har du en andakt som du vill dela med dig av till andra lokalavdelningsledare? Hör av dig till emmy.leander@krik.se