1. Formulären

ÅRSMÖTE & VERKSAMHETSREDOVISNING

Alla lokalavdelningar (förutom de som har startats i år) ska varje år fylla i formuläret här nedan.

Se till att ha årsmötet innan 31 mars för att få hela ekonomiska bidraget på 3000 kr utbetalt till ert konto.