3. Varför?

VARFÖR ÅRSMÖTE & VERKSAMHETSREDOVISNING?

De enda formella uppgifterna som krävs av er som lokalavdelning är att ni en gång per år lämnar in en verksamhetsredovisning och att ni har ett årsmöte. Årsmötet är den samling som bestämmer vad lokalavdelningen ska göra det kommande året och vilka som ska ingå i ledningsgruppen. När ni haft årsmötet och lämnat in verksamhetsredovisningen så får ni ett ekonomiskt bidrag utbetalt till ert konto från KRIK centralt.

Både som lokalavdelning och undergrupp behöver ni årligen ha årsmöte och verksamhetsredovisning.

Genom att alla KRIKs lokalavdelningar gör detta kan KRIK få bidrag från statens ungdomsstyrelse, vilket innebär att vi kan fortsätta satsa på idrottsevangelisation i Sverige och ge er som lokalavdelning ett bra stöd. Visst är det bra!?

Har ni fler frågor gällande årsmötet eller verksamhetsredovisningen så får ni höra av er till lokalavdelningsansvariga.