ÅRSMÖTE & VERKSAMHETSREDOVISNING

Årsmöte & verksamhetsredovisning behöver varken vara svårt eller tråkigt i KRIK! Bjud in till en pizzakväll, ha årsmötet ute i naturen eller ta det i samband med nästa KRIK-samling

STEG FÖR STEG

1. Först måste man skicka ut en kallelse till årsmötet. Enligt era stadgar ska det vara gjort senast 2 veckor innan utsatt datum. Detta kan man göra genom att meddela det muntligt på en KRIK-samling eller skriva det på lokalavdelningens facebooksida.

2. Planera för ett roligt, smidigt och gott möte. Handla in lite fika. Gå i förväg igenom punkterna som ni ska besluta om och se till att tillfråga de personer som ni vill ska sitta i ledningsgruppen det kommande året.

3. Ha mötet och fyll i formuläret ÅRSMÖTE & VERKSAMHETSREDOVISNING

VARFÖR ÅRSMÖTE & VERKSAMHETSREDOVISNING?

De enda formella uppgifterna som krävs av er som lokalavdelning är att ni en gång per år lämnar in en verksamhetsredovisning och att ni har ett årsmöte. Årsmötet är den samling som bestämmer vad lokalavdelningen ska göra det kommande året och vilka som ska ingå i ledningsgruppen. Verksamhetsredovisningen sammanfattar föregående års aktivitet för att uppenbara det som har gått bra och det som har gått mindre bra.

Både som lokalavdelning och undergrupp behöver ni årligen ha årsmöte och verksamhetsredovisning. När ni har haft årsmötet och lämnat in verksamhetsredovisningen så får ni ett ekonomiskt bidrag utbetalt till ert konto från KRIK centralt.

Att årsmöten hålls gör även att KRIK får bidrag från statens ungdomsstyrelse, vilket innebär att vi kan fortsätta satsa på idrottsevangelisation i Sverige och ge er som lokalavdelning ett bra stöd. Visst är det bra!?

Har ni fler frågor gällande årsmötet eller verksamhetsredovisningen hör av er till lokalavdelningsansvariga.

NEDLÄGGNING AV LOKALAVDELNING

Om ni av någon anledning väljer att lägga ned er lokalavdelning så krävs det att man tar beslut om det på två på varandra följande årsmöten enligt stadgarna. Så, att göra:

1. Ha årsmöte, fyll i årsmötesformuläret uppge under "övrigt" att ni tagit beslut om nedläggning och att lokalavdelningarnas tillgånger tillfaller KRIK för att användas vidare inom organisationen (det är vad som gäller enligt stadgarna). Skicka ut en kallelse om extrainsatt årsmöte, det kan ni sedan ha om två veckor.

2. Ha det andra årsmötet och fyll i detta formulär

3. Om ni har ett org nr behöver ni följa i följande blankett och skicka in till Skatteverket.