4. Andakter


På den här sidan hittar du både inspiration till andakter samt lite längre ner på sidan även färdiga andakter. 
Beställ gärna andaktsboken "Släpp sargen" som vi har i KRIK-butiken.

INSPIRATION TILL ANDAKTER

Själ - att leva livet levande
Bibelord: 1 Mos 2: 4-7
Innehåll:
 Alldeles i början av Bibeln berättas hur Gud skapar människan och som det allra sista i denna skapelseakt , hur han blåser in sin livsande i människan och hon blir levande. I den hebreiska grundtexten står det faktiskt att människan blir en själ. Själen är det som gör oss levande och till dem vi är. Men vad är det som gör att en människa är levande? Är det att vi kan andas? Räcker det för att vi ska vara levande? (Lämna utrymme för tankar och kommentarer). Ordet själ har också betydelsen personlighet och känsloliv. Ingen själ är därför lik den andra och varje själ bär på känslor, längtan och personlighetsdrag. Skapelseberättelsen vill berätta att Gud skapat oss var och en med personlighet och känslor för att vi ska leva ett fullt liv. För livet är inte bara att andas…  
Fundera vidare på: Sitt en stund och andas och för varje andetag du tar tänk på saker som får dig att känna dig levande. Dela med er med den ni sitter bredvid. 
Fråga: Man brukar säga att människan har en själ. Men vad är en själ egentligen?  
Bön: Tack Gud för att du skapat oss och att vi för varje andetag vi tar får nytt liv av dig. Hjälp oss att leva våra liv med hela vår själ.  
Tips: Börja hela andakten med att tillsammans ta ett djupt andetag. Avsluta likadant  

Stolthet  - Finns det skillnad på stolthet och stolthet?  
Bibelord: 1 Kor 1 :26-31
Innehåll: Stolthet är något härligt. En känsla som får oss att räta på ryggen och se folk i ögonen när vi vet att vi gjort något rätt, gjort något bra. 
Ändå står det här i ett av Paulus brev att ingen människa ska kunna var stolt inför Gud. Betyder det att vi inte får vara stolta? Att det är fult att vara stolt? Får vi inte vara duktiga, starka, smarta? Att vi ska skämmas inför Gud? Nej, men vi ska vara stolta för rätt saker och på rätt sätt. Gud vet hur härlig stolheten är och hur viktig den är för vår självkänsla, men han vet också hur farlig den är. Farlig på så vis att vi kan bli så stolta att vi ser ner på de som är sämre på något än vi. Farlig på så sätt att vi tror att vi inte är något värda om vi inte presterar något som är värt att vara stolt över. Farlig på så vis att den också så lätt kan tas ifrån oss av någon som retar oss, eller rycker på axlarna åt det vi var stolta över. Därför vill Gud lära oss en annan sorts stolthet, en stolthet som inte har sin grund i vad vi gör utan vilka vi är. Älskade. Skapade. Guds barn. En stolthet som har sin grund hos Gud. En stolthet som inte gör att vi ser ner på andra. Som inte grundar sig på att vi ska vara duktiga hela tiden. En stolthet som inte kan tas ifrån oss lika lätt. 
Fundera vidare på: På fotbollsmatcher har ni säkert alla sett målgörare som gör korstecknet och pekar mot himlen. Varför gör de det? Vad tror du att de menar med det? Hur kan man se till att den stolthet man känner kommer från Gud? 
Bön: Herre låt mig få känna stolthet över att jag är jag och du är du.  
Tips och att tänka på: Börja gärna med att gå ett varv där alla får berätta om något de känt stolthet över. Målet med samlingen är sedan att få fram hur fin och bra stoltheten är om den har rätt grund men också hur destruktiv den kan bli, ta gärna ett eget exempel, av en stolthet som blev fel och en som blev rätt. 

Glädje, trots allt. 
Vilka konsekvenser får nåden för dig?  

Bibelord: Hab 3:17-18
Det är inte så ofta vi läser Habackuks bok i bibeln, men här har den ett mycket bra budskap. Det som skrivs i vers 17 skulle idag kunna liknas med ”jag har förlorat jobbet, mitt bankkort har blivit tömt och min bil har brunnit ned”. Men sen skriver Habackuk att han vill JUBLA i sin frälsningens Gud. Detta visar hur högt han värdesätter sin relation till Gud i förhållande till hans värdsliga saker. Vad skulle hända om vi också började tänka och agera så? Vi har givetvis rätt att må dåligt när saker blir fel och livet är jobbigt, men vad skulle hända om vi faktiskt insåg vad Jesus har gjort för oss och om nåden det fick konsekvenser i vårt sätt att tänka och agera. Skulle vi kunna leva i större glädje och frihet?  
Fundera vidare på: Fråga deltagarna vad de skulle kunna släppa till Jesus för att kunna leva i ännu större frihet och glädje?
  
Bön: "Tack Jesus för att du tog på dig alla fel jag har gjort och kommer att göra när du dog för mig på korset. Tack för att du bryr dig om mina problem och det som är jobbigt i mitt liv. Tack för att du vill att jag ska leva fri från allt som jag brottas med, och tack för att jag kan göra det för att du har tagit det på dig."
  
Tips till andakten: Utmana deltagarna att under den kommande veckan när något jobbigt händer säga till sig själva; ”...... men jag vill jubla över Herren, glädja mig över Gud, min räddare”.  

Det är kraft i dina ord! 
- Vilken atmosfär sprider du?
  

Ämne: Uppmuntran

Vi kan med våra ord både bygga upp och riva ner. Det vi säger, fokuserar på och matar oss och andra med blir både vår sanning och vår verklighet. Vi kan om vi vill skada andra med våra ord eller så kan vi uppmuntra och skapa liv genom våra ord.

Fundera vidare på:Hur kan du sprida en positiv stämning omkring dig i din vardag?
Bön: Tack Gud för att du har gett oss möjlighet att kunna uppmuntra varandra och sprida en god stämning. Förlåt för de gånger vi använder våra ord till att trycka ner människor istället för att lyfta upp dem.

Tips till andakten: Gör detta till något praktiskt! Utmana deltagarna (och dig själv) att under dagens samling verkligen uppmuntra varandra och berömma varandra för saker de gör! Kanske ha andakten först för en gångs skull? 

Att vila hos Jesus
  
- Vad bryr du dig mest om?  

Bibelord: Luk 10:38-42
  
Innehåll: Hela vårt samhälle går ut på att prestera och bli framgångsrik på olika sätt, det är svårt att inte bli meddragen i det själv. Dock verkar det som att Jesus värdesätter något annat i denna bibeltext. Han säger att Marta oroar sig för mycket och jag tror att vi är många som känner oss träffade av de orden. Vi har ofta väldigt mycket som vi oroar oss över; framtiden, skolan, saker som "måste" göras osv. Men det verkar som att Maria har hittat rätt, hon sitter vid Jesu fötter och lyssnar på hans ord. Tänk om vi också skulle prioritera avskild till med Jesus som nummer ett i vår vardag, bara ”sitta vid Jesu fötter”, läsa bibeln, lägga undan det som vi tycker är så viktigt och våga släppa de saker som vi oroar oss för.
  
Fundera vidare på:Vilka vanor behöver du ha med Jesus i min vardag?
Bön: Tacka Jesus för att han alltid väntar på oss och tar emot oss med öppna armar, be att vi ska våga avsätta ännu mer tid till att umgås och vila hos Honom.
  
Tips till andakten: Berätta gärna vad du oroar dig för eller hur svårt/ lätt du tycker att det är att ha vanor med Gud i vardagslivet. 

Du är Guds verktyg! 
- Hur kan Gud använda dig?  

Bibelord: Matt 14:15-21
  
Innehåll: Ibland kan vi tänka att vi är för dåliga för att Gud vill använda oss, eller att vi behöver göra några grejer innan han vi kan börja tjäna honom. Men bibeltexten här när Jesus och lärjungarna mättar 5000 män, plus kvinnor och barn, visar på något annat. Man kan tänka att det är Jesus som genomför hela matundret, men om vi läser texten så säger först Jesus "Ge dem något att äta, ni själva" (vers 16) och sedan står det att "Sedan bröt han bröden och gav dem till lärjungarna, och lärjungarna gav dem till folket" (vers 19). Detta innebär ju att det var lärjungarna som delade ut bröden till alla människorna och inte Jesus själv. Matundret är faktiskt det enda undret som finns med i alla fyra evangelierna, så detta har nog en viktig poäng. Jesus vill verkligen att vi ska vara del av hans verk och vi behöver inte genomföra olika saker först. Om man ser på de människor som Gud använder i bibeln så har alla några fel eller brister. Gud vill använda vanliga människor, som dig och mig, som längtar att efter mer av Guds rike.
  
Fundera vidare på: Vad skulle du kunna göra för Guds rike i din vardag? Finns det något som hindrar dig?

Bön: Tacka Jesus för att han har gjort vägen till Gud öppen för oss och att vi inte behöver göra saker för att komma till honom. Be att vi ska få ett villigt hjärta och hitta praktiska sätt att tjäna Gud och vara med och bygga hans rike.
Tips till andakten: Dela gärna med dig av några personliga tillfällen eller sammanhang då du har känt/ känner dig använd av Gud.  

Att tro på Jesus 
- Vad är egentligen tro?  

Bibelord: Hebr 11:1  
Innehåll: Blondin var en berömd lindansare som var verksam på 1800-talets senare hälft. Han var mest berömd för att han brukade gå på lina över Niagarafallen, 50 m över vattnet. Han var så skicklig att han ibland gick på styltor på linan, och en gång lagade han till och med mat och åt den, balanserandes över avgrunden. Vid ett tillfälle besökte hertigen av Newcastle Niagarafallen för att se Blondin utföra sitt nummer. Denna gång gjorde Blondin något nytt och körde en skottkärra över. På andra sidan lastade han i en säck potatis och körde tillbaka ekipaget på linan. Alla applåderade och var otroligt imponerade. Blondin gick fram till hertigen av Newcastle och frågade, "Tror ni att jag kan köra en person i kärran?" "Javisst", svarade hertigen, som verkligen ville se detta hisnande nummer. "Hoppa i då!", replikerade Blondin. Men då var plötsligt varken hertigen eller någon av de andra åskådarna särskilt intresserade längre. Till slut steg en kvinna upp i kärran och fick uppleva den hisnande färden fram och tillbaka. Det visade sig vara Blondins egen mamma. Hon trodde på sin son. Tro är att våga, att "hoppa i"! Men tron är inte blind. Blondins mamma hade sett sin son utföra livsfarliga lindansarnummer tusentals gånger, och litade fullt på honom. Hon var beredd att lägga sitt liv i hans händer. På samma sätt handlar kristen tro om att våga lägga sitt liv i Jesu händer.  
Fundera vidare på: Att tro handlar inte bara om en teori. Det är också praktik. Hur  
ser din tro ut? Vad tror du på? Är du beredd att verkligen satsa på din tro?  
Bön: Tacka för att kristen tro inte är en blind tro, att vi har fått många uppenbarelser  
och ”bevis” på Guds existens och hans kärlek till oss. Be om att vår personliga tro ska få  
bli stark och säker och att vi vågar lägga våra liv i Jesu händer.  
Tips: Berätta gärna berättelsen med inlevelse. Fråga deltagarna hur de ser på tro.  
Vad är svårt att tro på och vad vill de tro på? Ge något personligt exempel på hur din tro  
ser ut och får för konsekvenser.  

Guds mission 
- Vad gör egentligen Gud hela dagarna?  

Bibelord: 1 Mos 3:1-9  
Innehåll: I Edens lustgård på kvällen efter det att Adam och Eva har ätit av den förbjudna frukten kommer Gud vandrande bland träd och buskar. Människan försöker gömma sig for honom, eftersom de vet att de gjort fel och att deras straff nu ska utdömas. Gud ropar efter dem: ”Var är du?” ! Vad är egentligen Guds vilja med allting. Vad är hans vision? Vad gör han hela dagarna? Här får vi svaret. Denna fråga - ’Människa, var är du?’ ekar genom hela mänsklighetens historia och talar om för oss att Gud alltid, efter syndafallets dagar, söker efter människan. Det är där missionen börjar. I och med Guds eget hjärta! Precis som ett hjärta fungerar – så fungerar också Guds missionstanke. Ett hjärta består av två kammare och två förmak, som hela tiden, varje sekund drar in blodet till sig och därefter sänder ut det igen för att förse kroppen med liv. Drar in – sänder ut. På samma sätt vill Gud göra med oss människor. Han längtar efter att dra människor till sig. Han vill återföra dem in i gemenskapen med honom själv. Detta är missionens själva syfte. Därefter vill han sända ut oss igen, för att hjälpa honom att dra in fler människor till sig.  
Fundera vidare på: Var befinner du dig? Gömmer du dig för Gud? Har du hört hur han ropar på dig och vill ha gemenskap med dig? Kanske är du en sådan som han vill sända ut igen, för att hjälpa honom att finna fler människor.  
Bön: Tacka för att Gud älskar alla människor, oavsett vilka vi är eller vad vi har gjort. Be att han ska få hitta alla människor och för dem tillbaka in i gemenskapen med honom.  
Tips: Dela kort personligt om hur du själv kom till tro, eller om hur du har sänts ut.  

Att fira påsk 
- Vad innebär det att Jesus dött och uppstått?  

Bibelord: 2 Kor 13:4  
Innehåll: Vad betyder egentligen påsken i ditt och mitt liv? På vilket sätt kan Jesu lidande, död och uppståndelse göra skillnad för oss i dag? Att besvara denna fråga på djupet skulle förstås kräva en lång utläggning. Men låt mig ändå säga några ord om vad påsken kan få för konsekvenser om vi tar emot den som en gåva från Herren själv. ! Vi kan börja där själva påskdramat börjar: i lidandet. På bara några timmar hinner Jesus gå från gemenskapen med sina lärjungar till att bli förrådd, förlöjligad, missförstådd, misshandlad och avrättad. På korset får han dessutom uppleva ångestens, övergivenhetens och tvivlets smärta. För dig och mig innebär detta att det inte finns någon situation som vi kan hamna i där vi inte kan hämta tröst och inspiration från Jesus själv. När vi lider och mår dåligt kan vi direkt kasta oss på honom – han som har gått före oss på smärtans väg. Ännu mer avgörande är förstås nästa del av dramat: Jesu död. Bibeln låter oss förstå att denna död var en offerdöd – att när Jesus dog, då gjorde han det för vår skull. I praktiken innebär detta att det är långfredagens händelser som gör att vi över huvud taget kan ha gemenskap med den helige Guden. Tack vare Jesu död – där han tog straffet för den här världens synd och ondska – behöver ingen av oss leva åtskild från vår Skapare. När Jesus sedan uppstår från de döda får vi beviset för att det han gjort verkligen behagade Gud. Att Fadern tog emot sin Sons död som ett offer för vår skull. Dessutom vittnar uppståndelsen starkt om varje kristens framtid: även vi kommer, precis som Jesus, att väckas upp på den yttersta dagen!  
Fundera vidare på: Vad betyder detta för dig och mig?  
Bön: Tacka för att Gud har gjort allt för oss genom Jesu död och uppståndelse. Att vi  
nu äger och kan leva samma uppståndelseliv som Jesus själv.  
Tips: Ha gärna denna andakt i anknytning till påsken.  

Att vara en ung förebild 
- Hur kan jag vara en bra förebild?  

Bibelord: 1 Tim 4:12  
Innehåll: Fundera lite kring vad det är att vara en förebild för andra och kanske även för de som är äldre än en själv. Timotheos var ung och fick förmånen att få åka med Paulus på missionsresor kring Medelhavet och i versen idag så får Timotheos rådet att vara en förebild för de troende i allt som han både skulle säga och göra. Det är en utmaning för oss alla att tänka på. Hur är vi förebilder i allt? Tänker vi på vad vi säger när vi är med kompisar? Med familjen? På bussen? I kön på Ica? Paulus säger vid ett annat tillfälle att de ska ta honom till föredöme eftersom han har Kristus som föredöme. Sen får vi också påminna oss om att Jesus är med oss i det här.
  
Fråga: Vad har du för förebilder för hur du ska vara både som kristen och som idrottare? Hur kan du vara en bra förebild för andra? På vilka sätt kan du arbeta med att bli en bättre förebild för andra?
  
Bön: Tacka för de förebilder ni har och be att ni alla ska få vara förebilder i de sammanhang ni finns. 
Tips: Låt gruppens funderingar ta den tid det behöver. Kanske kan du fråga om någon vill dela med sig av vad man har för förebilder? Dela gärna personligt vad du har för förebilder och hur de påverkar dig som förebild för andra, eller ett exempel på hur Jesus kan vara en förebild.

Korpen och jag
- Bryr sig Gud om mig?

Bibelord: Luk 12:22-24

Innehåll: En korp är ganska liten och egentligen inte särskilt märkvärdig fågel och här lyfts den fram som en konstrast till oss människor; hur tror du Lukas tänkte när han gjorde så? Och vad betyder det för oss att vi är mer värda än fåglarna? I bibeln talas det om att människan är dyrbar, värdefull, älskad och så vidare och att vi har en särskild roll och om då fågeln som är liten får den mat som han behöver så bör ju Gud även ge oss det vi behöver. Så vi får lägga det vi oroar oss för i Guds händer.
  
Fundera vidare på: På vilka sätt kan du se att Gud bryr sig om dig? Vad kan jag göra för att underlätta för mig själv i min vardag för att komma ihåg att Gud bryr sig om mig?  
Bön: Tacka för att Gud bryr sig om såväl korpen som människan. Be att ni ska förstå att Gud bryr sig om var och en av er och att ni ska få märka det i er vardag. 
Tips! Läs gärna bibelordet och fundera sedan tillsammans på frågorna, hjälps åt att fundera. Läs vidare och stanna sen upp över frågan att fundera vidare på innan ni avslutar med att be tillsammans.

Gör er inga bekymmer
- Händer det att vi skapar oss onödiga bekymmer? 

Bibelord: Fil 4:4-7 
Innehåll: I bibelordet säger Paulus “gläd er alltid i Herren” och ”gör er inga bekymmer”. Det verkar vara viktigt för honom att man som kristen vågar visa att man är glad över att vara kristen. Att vara fördragsam kan översättas med att vara förlåtande eller tålmodig. Fundera över vad som menas med det och att vi inte ska göra oss bekymmer utan istället tacka Gud och låta honom veta våra önskningar. Har du nåt exempel på när du oroat dig för något som du sedan kom på var helt onödigt? Kanske har du upplevt att Gud haft kontroll på en speciell situation i ditt liv?  
Fråga: Vad i vardagen oroar du dig för i onödan? Kan saker vi oroar oss för bytas till önskningar till Gud?  
Tips till andakten: Använd bilden av att vi har skrivit önskelistor till jul och att vi kan skriva upp våra tacksägelseämnen till Gud. Kanske du kan berätta om vad som står på din tacklista till Gud?  
Bön: Tacka Jesus för möjligheten att komma till honom med allt. Be om att vi inte ska skapa oss bekymmer utan lita mer på Gud.  

Att använda sin mun på rätt sätt  
- Hur använder vi våra ord?  

Bibelord: Ef 4:29  
Innehåll: Du talar ut cirka tiotusen ord varje dag. Det är ganska fantastiskt om man tänker på det! Man brukar säga att en bok på 40 000 ord är en roman. Varje dag uttalar du en fjärdedels roman! Du uttalar nästan två romaner per vecka. Ge de som lyssnar på din andakt en uppgift att följande dag fundera på vad de egentligen säger under en dag? Vad är viktigt och vad är oviktigt? Vad bygger upp och vad river ner? Vad handlar deras veckoroman om? Blir man uppbyggd eller nedstämd av den? Förhör dem veckan därpå om hur det gick.  
Fråga: Hur mycket av det vi säger under en dag blir till välsignelse?  
Tips till andakten: Ta gärna med dig två romaner och visa upp: ”Detta är vad vi talar ut per vecka.” Låt dem få hålla i böckerna och bläddra. Skicka runt boken. Det kommer att skapa en bred insikt i dem.  
Bön: Jesus, hjälp mig att tala ord som blir till glädje för andra. Du ser att jag så lätt använder min mun till att bryta ner istället för att bygga upp. Visa mig vad jag behöver lära mig. Amen. 

Var idrottare för idrottarna  
- Kan Gud använda våra olika intressen?  

Bibelord: 1 Kor 9:22  
Innehåll: Man kan tänka att Paulus uppmanar oss att vara dom vi är för våra vänners skull. Spelar du exempelvis i ett idrottslag så kan du tänka att ”jag är idrottare för mina lagkompisars skull” för att på det viset kunna visa vem Gud är och berätta evangeliet om Jesus. Detta kan du tillämpa på fler intresseområden. T.ex. TV-spel, teknik, skolan, arbete, musik, mode, media mm. Det är spännande att tänka att våra inriktningar i livet, våra intressen eller idrottsval kan vara ett sätt för Gud att nå andra människor genom oss. T.ex. så kan ditt engagemang i en KRIK lokalavdelning kanske betyda ännu mer för andra än för dig själv?  
Fråga: Genom vilket område i ditt liv vill du att Gud använder dig ännu mer för dina vänners skull?  
Tips till andakten: Sätt in dig själv i bibelordet. Använd gärna konkreta exempel. Använd rekvisita eller någon bild om det kan förstärka det du vill säga.  
Bön: Be om frimodighet att kunna stå upp för din tro och för att du på ett enkelt sätt ska kunna berätta för dina kompisar om Jesus.  

Att finna meningen med livet  
- Vad längtar du efter? 

Bibelord: Joh 6:35  
Innehåll: Vi kan alla längta efter olika saker. Be de samlade att fundera en kort stund på vad de just nu längtar efter. Om man sammanfattar en människas längtan så tror jag att det i grunden är ganska lika: Vi längtar oftast innerst inne efter kärlek, gemenskap, mening, glädje, trygghet osv. När Jesus pratar om ”att hungra och att törsta” – vad står det för? Är det en bild för något? Det kan vara en bild för en längtan efter mening med livet, sammanhang, kärlek, trygghet, glädje mm. Han påstår att han själv kan möta denna längtan och fylla våra innersta behov.  
Fråga: Återknyt till inledningsfrågan: Vad längtar du efter? Vågar du be Jesus om att han ska möta din längtan?  
Tips till andakten: Låt deltagarnas funderingar ta den tid det behöver. Kanske kan du fråga om någon vill dela med sig av vad man längtar efter? Dela gärna personligt vad du själv längtar efter, eller ett exempel på när Jesus mött din längtan.  
Bön: Tacka för att Jesus är den som kan möta vår innersta längtan. Be om att Jesus ska få göra det i vart och ett utav våra liv. 

Viktigast i livet  
- Vad är viktigt i ditt liv? 

Bibelord: Matt 13:44-46  
Innehåll: De flesta av oss funderar säkert ibland på vad som är det viktiga i våra liv. Det kan handla om vad vi vill bli, vilka vi ska umgås med, vilken stil vi ska ha och ibland vilken människa vi vill vara. Det som vi tycker är viktigt är vi beredda att göra uppoffringar för att bli eller att få. När Jesus talar om sitt rike, himmelriket, så talar Han utifrån att det är en skatt, fina pärlor. Alltså något väldigt värdefullt. Så värdefullt att det är värt att satsa allt för att få tag i det! Ibland framställs den kristna tron som något man antigen kan ha eller mista. Men vi gör klokt i att höra vad Jesus säger: ingenting går upp mot att ha hittat livets skatt, tron på Jesus.  
Fråga: Vad gör du för att få tag i tron på Jesus? Hur viktig är den i jämförelse med de prioriteringar du gör i ditt liv?  
Tips till andakten: Knyt an till uppoffringar du har gjort i olika livssituationer för att upptäcka och behålla tron på Jesus.  
Bön: Jesus, lär oss att förstå det som är viktigt. Hjälp oss att göra de uppoffringar vi behöver för att lära känna Dig mer. Amen.  

Vem är störst av oss människor?  
- Hur ser du på dig själv och andra? 

Bibelord: Matt 20:25-28  
Innehåll: Vår tid handlar väldigt mycket om att satsa på sig själv. Att bli någon i sina egna ögon och ännu mer att bli någon eller något i andras ögon. Vad det är, är ibland svårt att beskriva. Det kan vara att synas i rätt sammanhang eller att ha de rätta prylarna och kläderna. Eller som i idrott att bli en stjärna, och ibland till vilket pris som helst. Jesu ord utmanar oss på det här området. I Guds rike råder andra värderingar än i den här världen där Jesus säger att här är ”härskarna herrar över sina folk”. Alltså de styr och ställer ”uppifrån”. Jesus markerar att ”så är det inte hos er”. Jesus vill att vi ska tjäna varandra. Det har med människosyn att göra. Där andra människor är viktiga. Där mina behov ibland får stå tillbaka för någon annans. Där jag ser andra människor och deras behov.  
Fråga: Hur kan vi praktisera ovanstående i våra liv och i vårt idrottsutövande?  
Tips till andakten: Anknyt till att spela som lag i en lagidrott. Ta ett exempel på om du själv varit med om något liknande i skolan, bland vänner eller på fritiden.  
Bön: Jesus, hjälp oss att leva på rätt sätt och att se andra och deras behov. Amen.  

Att alltid vara sedd av Gud  
- Vet du att Gud ser dig hela tiden? 

Bibelord: Ps 139:14-16  
Innehåll: När du skapades av Gud, när du började ta form i din mammas mage, var du sedd av Gud. Hela vägen följde Gud dig och såg på dig med en kärleksfull blick. Och Gud inte bara såg dig, Gud hade även en plan för ditt liv. Redan när du bara var några celler stor fanns det en tanke med dig och ditt liv. Det Gud vill är att du alltid ska finnas nära Honom, att du hela tiden ska få känna den kärleksfulla blick som Gud ser på dig med och hela tiden få känna att Han ser dig i alla situationer. Om du är ledsen eller glad, har förlorat eller vunnit, spelar ingen roll. Hur du känner dig just för tillfället har inget med Guds kärlek till dig att göra. Det är gott att alltid vara sedd av Gud!  
Fråga: Räknar du med att Gud alltid älskar dig, alltid är med dig och alltid ser dig?  
Tips till andakten: Tänk igenom hur din tro fungerar. Låter du din tro styras av din känsla eller av de löften som Gud faktiskt har gett oss i Bibeln? Fundera på hur detta påverkar ditt liv och din situation. Visst är det gott att inte alltid behöva känna, utan istället lita på vad Gud sagt?  
Bön: Gud, låt mig förstå att du i alla lägen älskar mig och har en plan för mitt liv. Amen. 

Något som håller hela livet  
- Vad i ditt liv håller i längden?

Bibelord: Mark 6:19-21  
Innehåll: Har du tänkt på att det mesta i våra liv kan tas ifrån oss? Pengar kan förlora sitt värde, saker och prylar kan stjälas, vänskap kan svikas och de allra närmaste kan plötsligt ryckas ifrån oss. Jesus vill i denna bibeltext utmana oss i detta. Och varför gör Jesus det? Jo, därför att tron på Jesus aldrig kan tas ifrån oss. De löften som Jesus ger kan aldrig tas ifrån oss när vi väl har sagt vårt ja till honom. Genom allt kommer Jesus att finnas vid vår sida, till och med över döden är Jesus vår Herre.  
Fråga: Vad är det viktigaste i ditt liv och har du något i ditt liv som inte på något sätt skulle kunna tas ifrån dig?  
Tips till andakten: Tänk igenom ditt eget liv och fundera på hur det ser ut. Sätt det sedan bredvid det Jesus säger i detta bibelord. Fundera på om du kan hitta något exempel på när något du hållit mycket kärt tagits ifrån dig?  
Bön: Herre Jesus, tack för att jag vi har dig och för att du alltid står vid vår sida. Vi ber att vi aldrig ska glömma dig och dina löften om att du ska vara med oss alla dagar till tidens slut. Du som var i begynnelsen, nu är och ska komma. Från evighet till evighet. Amen. 

Jag vill inte!  
- Vilka är utmaningarna i ditt liv?  

Bibelord: 2 Mos 4:10-17  
Innehåll: Hur ofta hör vi inte barn protestera mot sina föräldrar? ”Men”, ”varför” och ”jag vill inte” är vanliga ord från barn som inte vill lyda sina föräldrar. Mose var gammal men betedde sig som ett barn. ”Herre, jag ber dig, sänd någon annan, vem du vill.” Sin egen förmåga att tala till folket trodde Mose inte mycket på. Kan du känna igen dig? Kanske det är så i just ditt liv att du drar dig för att göra saker som du upplever att Gud kallar dig till? Då vill Gud säga till dig att han har skapat dig och vet precis vad du är kapabel till att göra. Lita på honom så ska du klara av även de utmaningar och uppgifter du inte trodde att du skulle fixa. Läs även 2 Kor 3:4-8 där Paulus brottas med samma problem.  
Tips till andakten: Dela gärna någon personlig utmaning eller fråga deltagarna om att dela sina utmaningar.  
Bön: Gud, förlåt mig för att jag inte alltid går dina vägar. Ibland är det av rädsla, ibland på grund av ovilja. Hjälp mig att lyssna till dig och att våga göra det du vill att jag ska göra, även om kompisarna gör andra val. Amen. 

Att ha GPS:en påslagen  
- Använder du Bibeln som GPS? 

Bibelord: PS 119:32  
Innehåll: En GPS har som uppgift att leda rätt. I en hektisk och rörig storstad kan man visserligen krångla sig fram till målet, men troligtvis kommer man att köra fel många gånger och i hetsen kanske tvingas bryta mot någon trafikregel. Men med en GPS får man ledning i god tid så att dessa misstag undviks. Så är Bibeln också. En hjälp att hitta rätt. Jämför Bibeln med GPS:en inför gruppen. Om vi ”löper den väg” som Bibeln visar - så hamnar vi också rätt. En GPS vill inte att vi ska lära av våra misstag. En GPS vill hjälpa dig att undvika misstag. På samma sätt är det med Bibeln.  
Fråga: Har du med dig din Bibel under dagen? Använder du den då du hamnar vid svåra vägskäl? Då du gått vilse?  
Tips till andakten: Om du äger en GPS så ta med den och håll den tillsammans med Bibeln. En stadskarta från någon storstad visar också på behovet av att ha hjälp för att hitta rätt. En sådan kan du skriva ut från nätet.  
Bön: Jesus, jag behöver ofta ledning i livet. Men ibland känns Bibeln så svår. Hjälp mig att förstå den och visa mig hur jag kan använda mig av den som din egen GPS. Amen. 

Gud dömer inte oss 
- Vem dömer dig och vem dömer du i ditt liv? 


Bibelord: Joh 8:3-11  
Innehåll: Jesus ser saker annorlunda än vi oftast gör. Vi tänker ”han/hon gjorde fel och ska straffas för det”, men i själva verket är ingen utan synd och därför har ingen rätt att döma en annan. Den enda personen som står kvar och egentligen har rätt att kasta stenen är Jesus, men han väljer att inte göra det utan ger kvinnan (och oss) en ny chans i livet. Versen efter Joh 3:16 lyder ”Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom”. Liknande hittar vi i Joh 12:47.  
Fråga: Har vi förstått detta i våra liv? Hur kan vi förmedla det till andra?  
Tips till andakten: Använd vardagliga exempel, som t.ex. Zlatan har en tatuering på magen där det står ”Only God can judge me” och det är sant, men han gör inte det utan Gud vill rädda alla människor.  
Bön: Tacka Jesus för att han vill och kan rädda oss. Be om hjälp att inte döma andra utan förmedla Guds kärlek istället.  

Att bekänna sin tro  
- Vem är Jesus för dig? 


Bibelord: Matt 16:13-17  
Innehåll: Det finns olika saker som vi människor ”bekänner” oss till. Det kan vara ett hockeylag, eller ett fotbollslag, som vi väljer att ”stå för” i både med- och motgång. Vid olika tillfällen i livet är det bra och nyttigt för oss människor att få formulera oss med ord, vad vi tänker eller tror. Vid det här tillfället verkar det som att Jesus vill att hans lärjungar ska få chansen att formulera sig och sin tro inför honom. Kanske är det viktigt för oss att också ta ställning i vår tro – att våga stå för något? När vi gör det, så blir vi också tydligare personer för och gentemot andra. Det finns något att förhålla sig till. Något att prata vidare om.  
Fråga: Så vem är Jesus för dig? Vad vill du stå för när det gäller honom? Är det viktigt för dig?  
Tips till andakten: Sätt in dig själv i bibelordet. Använd gärna konkreta exempel. Använd rekvisita eller någon bild om det kan förstärka det du vill säga.  
Bön: Be en bön om att vi ska få mod att stå för det vi tror på – och att vi ska få hjälp att inse vem Jesus verkligen är för oss. 

Vägen, sanningen och livet  
- Händer det att du ibland inte veta vad som är sant, eller vad du ska välja? 


Bibelord: Joh 14:1-6  
Innehåll: Jesus uppmanar lärjungarna att hålla sig lugna och tro på honom. Precis som lärjungarna kan vi idag ofta fråga oss vilken väg vi ska gå och vilka val vi ska göra, ibland är valen stora, så som att flytta till ny stad eller välja hur man vill leva livet. Ofta är det svårt att veta exakt vad Gud vill i dessa lägena, precis som Thomas säger ”Jesus, vi känner inte vägen, vad ska vi välja”. Jesus förtydligar allt med att det är Han själv som är vägen, sanningen och livet. Allt handlar alltså om att följa Jesus, leva ärligt (som sanningen) och att leva livet som Jesus ger oss genom frälsningen. För Jesus verkar det vara viktigare Hur vi väljer att leva än Vad vi väljer att göra.  
Fråga: Tror du att saker vi väljer mellan kan bli enklare om vi väljer Jesus i första hand?  
Tips till andakten: Dela ett val du stått inför där du bett Jesus om ledning och sen har det blivit ett bra val?  
Bön: Tacka Jesus för att han är vägen, sanningen och livet. Be om att ni får välja Jesus sätt att leva livet.


FÄRDIGA ANDAKTER

Du hittar även månadens andakt HÄR.

ANDAKT: MAN BLIR SOM MAN UMGÅS

Gud har dött för dig. Kanske har du hört det hundra gånger tidigare, men det är värt att stanna upp inför om och om igen. För ärligt talat, förstår vi verkligen vad det betyder? Att Gud själv tog vår plats, vårt straff och offrade allting för vår skull. Det är faktiskt helt obeskrivligt stort och svårt att förstå! När vi närmar oss en förståelse av det kommer det förhoppningsvis leda till en kärlek och tacksamhet som gör att vi vill leva våra liv till Guds ära.

Så länge vi håller oss nära Jesus kommer vår vilja och våra gärningar så småningom att förvandlas. Då har Gud lovat att genom den helige Anden ge oss kraften och viljan att bryta med det onda i våra liv, den kraft vi inte äger i oss själva. ”För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. (Filipperbrevet 2:13). Och i Johannesevangeliet 15:5 säger Jesus själv: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra”.

Läste ni? Utan Jesus kan vi ingenting göra! Det handlar alltså inte om oss och hur vi själva lyckas eller misslyckas med våra liv, allting handlar om Jesus. Men genom att be, läsa Bibeln och spendera tid med Jesus kan vi växa till och bli mer och mer lika honom. Vi kan följa i hans fotspår och sprida vidare den kärlek som han först han visat oss.

För ju mer vi läser Bibeln, desto mer kommer innehållet garanterat påverka våra tankar och våra handlingar. Kanske har du hört uttrycket att man blir som man umgås? Under uppväxten var Beck-filmerna en stor favorit för mig och min bror. Vi hade en gammal VHS-spelare och en filmbox med åtta filmer, och jag vet inte hur många gånger vi sett dem… Spår i mörker var favoriten och den filmen har jag säkert sett 30-40 gånger. Det har lett till att vi än idag kan säga de flesta citaten i förväg på flera av filmerna, och när någon säger ett citat från en film kan man ofta kontra med nästa. Så mycket har det satt sig i huvudet.

Vi påverkas helt enkelt av det vi fyller vår tid med och människorna som vi umgås med. Med tiden blir vi mer lika våra vänner och personerna vi har en relation med. Vi lär känna dem djupare och börjar förstå hur de tänker, och börjar tänka liknande tankar. Tänk om Bibeln och Guds ord kunde få samma betydelse? Tänk om vi lärde känna Jesus ännu djupare, om vi förstod vem han verkligen är och vad han gjort för oss. Då är jag övertygad om att vi skulle förvandlas inifrån och ha lättare att följa hans bud. Låt oss be för det!

Bön: Jesus, tack för att du har dött för mig. Hjälp mig att förstå vad det betyder och låt det du har gjort få påverka mitt liv. Amen.

ANDAKT: MED BLICKEN FÄST PÅ JESUS

Har du någon gång sprungit ett lopp? Kanske en tävling, eller på idrottslektionen i skolan. Det kan vara alltifrån full fart i 60 meter till ett maraton – oavsett vilken distans krävs att du tränat innan för att uppnå resultatet du vill. 

Ju längre loppet är desto mer förberedelser behövs för att orka springa hela sträckan. Uthållighet och kondition är ingenting som bara plötsligt dyker upp och finns där när du står på startlinjen utan något du måste jobba upp under en lång tid. Jag vet av egen erfarenhet efter att ha försökt mig på Göteborgsvarvet för några år sedan med lite för få mil i benen. Med sex kilometer kvar sprang jag in i den berömda väggen och tog helt slut. Det blev en smärtsam läxa och påminnelse om hur viktig träningen innan är. Och visst krävs det disciplin att ta sig ut och träna även när det regnar och är ruggigt ute – men det är nödvändigt om du ska nå ditt mål.

I Bibeln beskrivs det kristna livet på flera ställen som ett lopp och en tävling. Vi uppmanas av Paulus att springa så att vi vinner det – men precis som inför en vanlig tävling går det inte att komma helt oförberedd. Vi behöver träning. Utan regelbunden gemenskap med Jesus med bön och bibelläsning är det svårt, ja helt omöjligt, att hålla ut i längden. Det är Jesus som ger oss styrkan och uthålligheten som krävs för att orka kämpa vidare även när vi möter motgångar, när vår egen kraft tar slut. Vi behöver ha blicken fäst på målet – Jesus själv – just som det står i Hebreerbrevet 12:1–2.

”När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron”.

För att orka hålla uppe disciplinen i träningen inför en löptävling kan det ofta underlätta att föreställa sig målet. Att i stället för att fokusera på hur jobbig träningen är just här och nu måla upp den underbara känslan att korsa målgången framför sig i huvudet. Föreställ dig hur det kommer bli när Jesus kommer tillbaka. När ingen död, ingen sorg och ingen plåga mer ska finnas. Segerpriset som väntar oss den dagen är värt att kämpa för mer än alla andra lopp eller utmaningar i världen. Och även om det känns jobbigt längs vägen och du möter svårigheter, glöm inte att Jesus alltid vandrar vid din sida och har lovat att aldrig överge dig.

Vi kan lita på att Jesus ger oss vad vi behöver, och det finns inga begränsningar för vad vi kan klara av på vägen med honom. Det är precis som Paulus skriver i Filipperbrevet 4:13:

”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.”

Bön: Tack Jesus, för att din kraft aldrig tar slut. Tack för att du ger oss styrka när vi tröttnar och bara vill lägga oss ner och ge upp. Hjälp oss att fästa blicken på dig och inte knäckas av motgångarna som möter oss. Amen.


Be hela tiden!

Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under livets alla förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. (1 Tess 5:16–18)

Att be hela tiden – är det ens möjligt? Ja, förmodligen inte om vi bara ser bön som tillfällen då vi är stilla och ensamma med Gud. Då skulle det vara omöjligt för oss att samtidigt klara av jobb, studier och allt annat vi sysslar med varje dag. Men att be ständigt handlar om att ha med sig Gud överallt; på jobbet, i skolan eller när vi ser på tv. Att ha ett samtal med honom under dagarna och prata med Jesus om allt vi är med om eller tänker på. För allt i våra liv kan faktiskt göras i gemenskap med Jesus – om vi bara bjuder in honom. Som det står i Korintierbrevet 10:31: ”Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.”

En väg att komma närmare Gud och leva i hans gemenskap handlar alltså inte så mycket om att förändra vad vi gör, utan att förändra vår attityd och inställning till det. Att gå ut och springa kanske inte verkar särskilt ”andligt” – men det kan vara ett jättebra tillfälle att ägna tid åt att samtala med Jesus och samtidigt få tacka och ära honom för att vi har kroppar som fungerar och får möjlighet att göra det vi tycker är roligt.

Påminns om vem som är nummer ett
För mig visar KRIK-samlingar så tydligt hur Jesus är mitt ibland oss – lika mycket en vardagseftermiddag i idrottshallen som i kyrkan. Att mitt i all svett, trötthet och glädje få stanna upp för en kort andakt och lyfta upp Jesus i centrum är ett underbart sätt att visa tacksamhet men också påminnas om vem som förtjänar att vara nummer ett i mitt liv. Gemenskapen med honom är naturlig i alla situationer, och det finns ingen plats där Gud är närmare oss än där vi befinner oss just nu.

Men självklart är även stillhet med Gud viktigt. Tänk bara på hur Jesus själv gick undan och bad i ensamhet under sin tid på jorden. Han gjorde det på obekväma tider – både tidigt på morgonen innan någon annan gått upp och sent på kvällen. Tröttheten spelade ingen roll, han visste att ingenting var viktigare än gemenskapen med Gud. Så är det för oss också!

Och vi har friheten att vända oss till Gud med precis allt. Det spelar ingen roll hur stora behov eller problem vi kan tänkas ha – när vi ropar till Gud lovar han att hjälpa oss. Kanske inte alltid just på det sättet vi förväntat oss, men han lyssnar och ger de svar vi behöver för att komma närmare Gud. Det är ett löfte att lita på och tacka för!

”Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er”. (1 Petr 5:7).

Bön: Herre, tack för att du alltid är nära och lyssnar till våra böner och samtal med dig. Hjälp oss att göra allt till din ära, och låt oss aldrig glömma att visa tacksamhet för vad du gjort och ständigt gör för oss. Amen.


En lysande vägvisare

Kanske har du också någon gång varit ute och gått eller sprungit sent på kvällen och inte sett mer än ett par meter framför dig? 

Jag tror att alla kan känna igen känslan. Jag har själv varit med om det när jag åkt längdskidor med en kompis under vintern. Vi hade tagit oss till ett elljusspår, men ett par meter in på spåret upptäckte vi att lamporna inte var tända längre in i skogen. Utan tillgång till pannlampa bestämde vi oss att köra på ändå – och jag tror ni kan föreställa er känslan när vi närmade oss den värsta nerförsbacken, som svänger i mitten, samtidigt som du knappt ser handen framför dig… Man känner sig väldigt liten och maktlös och det blev en och annan vurpa den turen!

Lite så här tror jag att livet kan se ut när vi försöker klara oss själva och inte bjuder in Jesus i våra liv. Det är som att kasta sig ut i mörkret utan en aning om vad som väntar. Men så här står det i Psaltaren 119:105: ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig”.

Tänk dig verserna rent konkret. Lyktor på fötterna, ljus på stigen. Jag kan ju bara säga att min skidtur blivit rätt mycket enklare då. Jag tror att Bibeln kan få fungera som en lampa, men också som en vägvisare – en slags pålitlig GPS. Jesus säger ju själv: ”Jag är världens ljus, den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Låt Jesus hjälpa till i vägvalen
I vardagen ställs vi inför många val och möjligheter, särskilt som unga. Men vill vi klara oss på egen hand är det stor risk att vi famlar i mörkret, kanske ramlar och slår oss ibland och inte ser vad som är bäst för oss. Det går att ta sig framåt, men det är stor risk att åka vilse och missa målet. Om vi i stället låter Gud vara med och lysa upp de olika vägarna framför oss kommer vi att se klart nog för att välja rätt.

För mig har det varit viktigt att be det som står lite tidigare i Psaltaren, den 86:e psalmen.
”Visa mig Herre, din väg, jag vill vandra i din sanning.”
Om vi låter Gud vara med och styra våra val har vi ingenting att oroa oss för, tvärtom all anledning att glädjas över möjligheten att få vandra på livets väg med honom. Och när vi möter svårigheter och går igenom tuffa tider i livet kan vi lita på att hans löften står fast, han som offrat allt och dött och uppstått för vår skull.

Bön: Tack Jesus för att du är världens ljus och leder mina steg. Hjälp mig att lita på ditt ord och sluta försöka klara mig på egen hand. Visa dig vad du vill med mitt liv. Amen.


Glädjen i gemenskap

När tog du senast tid för dig själv och Gud? När slängde du senast spontant iväg en bön till Jesus? Vi som är konstant uppkopplade till alla möjliga nätverk och människor glömmer ändå ofta den viktigaste gemenskapen i våra liv.

Det är strax över 200 timmar kvar till julafton och svenska folket är aldrig så stressade som i denna tid. Allting som måste fixas med jobb och skola innan man går på ledighet och allt som måste fixas inför julen. För att inte tala om planeringen vem man ska fira de olika dagarna med. Familjen på julafton, mammas släkt på juldagen, pappas släkt på annandag jul, nyårsafton med kompisarna och dagarna där emellan ska man träffa alla gamla bekanta på något vis. Samtidigt ska vi i denna stressen minnas en av de största och viktigaste händelserna i det kristna livet, Jesu födelse. När Jesus för snart 2016 år sedan blev levande genom Maria och Josef gjorde han det lättare att lära känna Gud och få en personlig relation med Honom!

Det står på många ställen i bibeln att vi ska lära känna och ha en gemenskap med Gud och Jesus. Så här kan vi läsa i Johannes 17:3: Och evigt liv innebär att lära känna dig, den enda Guden som är verklig, och mig, Jesus Kristus, som du har sänt till jorden”.

Var och när har du bäst gemenskap med Jesus? Kanske är det genom gudstjänster, lovsångskvällar, egen bibelläsning eller tyst bön. Alla sätt tror jag är minst lika bra då det faktiskt handlar om en personlig relation.

För mig är det bästa med att ha en personlig relation med Jesus att den är glädjefylld. Det finns inte någon annanstans som jag är så glad när jag får vara på en KRIK-samling, både i det idrottsliga och i det andliga. Visst är det en härlig känsla att få slå in matchbollen i en elitseriematch, men förstå känslan att få göra det avgörande målet i smackboll via en Anja Pärson-säl! Det bibelordet som har varit och fortfarande är viktigast i mitt kristna liv är Filipperbrevet 4:4 där Paulus skriver: Känn glädje i er gemenskap med Herren Jesus! Ja jag säger det igen, känn glädje i hans gemenskap! (Läs gärna hela Filipperbrevet under jullovet.)

Gemenskapen med varandra under julledigheten kan vi också ta vara på genom att be tillsammans. Detta kan vi läsa om i Matteusevangeliet 18:19-20: ”Jag säger er också att allt som två av er här på jorden kommer överens att be om, det ska de få av min Far i himlen. För när två eller tre samlas därför att de tillhör mig, då är jag mitt ibland dem.

På samma sätt som Friskis & Svettis säger: ”Den bästa träningen är den som blir av” så vill jag säga till dig: ”Den bästa gemenskapen med Jesus är den som blir av!”

Som det står i 1 Johannes 1:3: Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 

Bön: Tack Jesus för att vi tillsammans får gå in i julledighet och gemenskap. Tack för att du vill ha en personlig gemenskap med var och en av oss. Hjälp oss att ta tid för dig och lära känna dig ännu bättre under dagarna som ligger framför oss. Amen.


Lita på Guds löften

Har du någonsin funderat över hur stark din tro är? Kanske beklagat dig över att du inte litat tillräckligt på Gud i svåra situationer, eller tvärtom ansett dig vara lite mer stabil än kompisen som aldrig tycks hålla fast. 

Precis som i allt annat är det ju så lätt att fastna i jämförelser och prestation även när det handlar om tron. Och det är ingenting fel i sig att ha en stark tro på Gud – det är verkligen något att sträva efter och be om! Men det är viktigt att inte lägga allt fokus på vad vi själva gör och klarar av, utan på Gud. För vår egen tro och ansträngning spelar faktiskt ingen roll om det vi tror på inte håller.

För någon vecka sedan läste jag en liknelse ur en bok av Timothy Keller som blev väldigt träffande för mig. Den handlade om att man skulle föreställa sig att falla från ett högt berg. Lyckligtvis fanns där en gren att ta tag i som var stark nog att hålla uppe dig, men du visste själv inte hur stark den var. Hängandes där handlar det dock inte om hur mycket tro du har på att grenen ska rädda dig – utan helt enkelt på hur stark grenen faktiskt är. Du behöver bara ha tillräcklig tro för att ta tag i grenen, det är den allt hänger på. Och den grenen är Jesus Kristus.

Handlar inte om våra prestationer
Det spelar ingen roll hur svag eller stark vår tro är, det som spelar roll är hur stark Jesus är och vad han har gjort för oss. Han har öppnat vägen till himmelen genom sin död och uppståndelse och erbjuder nu var och en av oss plats i sitt rike. Inte för att vi har presterat något – utan för att han älskar oss. Det är verkligen en tröst! Och något att tänka på om tron sviktar och Gud känns långt borta. Vi får lyfta blicken från oss själva och istället se och lita på Jesus, grenen som håller.

Bön: Tack Jesus, för att dina löften står fast. Tack för att det inte handlar om vår tro och våra prestationer, utan på att vad du gjort. Hjälp oss att lita på det och få vila i din trygga famn. Amen.


Var inte rädd!

Har du någonsin varit riktigt rädd? Jag har det definitivt. Det finns ju så många saker att oroas inför. Att börja i en ny klass, välja utbildning eller kanske flytta hemifrån. Men det kan också handla om en rädsla för att göra bort sig, att sticka ut eller oroa sig för vad folk ska tycka och tänka om en.

Jag själv har spelat innebandy på rätt hög nivå, och när jag kom upp i A-laget som 17-åring var jag rädd. Inte för träningarna som gick jättebra och var roliga – men för matcherna. Jag var rädd att förstöra för laget, att bli den som orsakade baklängesmål och gjorde att vi förlorade. Det gick så långt att jag kunde sitta på bänken i slutet av matcherna och hoppas att slippa bli inbytt, bara för att inte riskera att göra bort mig och bli syndabock. Med åren avtog den här rädslan, men det finns fortfarande många situationer i livet där jag oroar mig. Kanske gör du det också?

Men nu, så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel: Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig. (Jesaja 43:1-2)

Frukta inte och var inte rädd står på över 400 ställen i Bibeln. För Gud vet att vi behöver höra det om och om igen, han vet hur oroliga vi människor är. Men han är också den ende som kan erbjuda oss en utväg ur rädslan. Vi är hans barn. Litar vi på det har vi absolut ingenting att oroa oss för. Han lovar att vandra med oss genom vatten, strömmar och eld; alltså oavsett vilka svårigheter och utmaningar vi möter i livet. Han kommer alltid att gå vid vår sida. Och Guds kärlek till oss beror inte på vad vi gör och presterar, utan på vilka vi är i tron på Jesus. Vi är för alltid räddade genom Jesu död på korset och vilka snedsteg vi än tar kommer Gud aldrig att lämna oss, han kommer aldrig att vända oss ryggen. Tänk vilken trygghet det är!

Så nästa gång du oroas och modet sviker ber jag dig att läsa verserna här ovan – eller någon av de andra 400 uppmaningarna i Bibeln om att inte vara rädd. Lita på Guds löften och be om att han ska gripa in. Och vem vet, kanske leder det till samma underbara insikt som kung David får i Psaltaren 118:

I min nöd ropade jag till Herren, och Herren svarade mig och ställde mig på rymlig plats. Herren är med mig, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?

Bön: Tack Jesus för att jag inte längre har någonting att vara rädd för. Ge mig styrka och kraft att lita på ditt ord och förstå att du alltid vandrar vid min sida, oavsett vilka svårigheter jag än får möta i livet. Amen.

ANDAKT: GRENEN SOM HÅLLER

Har du någonsin funderat över hur stark din tro är? Kanske beklagat dig över att du inte litat tillräckligt på Gud i svåra situationer, eller tvärtom ansett dig vara lite mer stabil än kompisen som aldrig tycks hålla fast. 

Precis som i allt annat är det ju så lätt att fastna i jämförelser och prestation även när det handlar om tron. Och det är ingenting fel i sig att ha en stark tro på Gud – det är verkligen något att sträva efter och be om! Men det är viktigt att inte lägga allt fokus på vad vi själva gör och klarar av, utan på Gud. För vår egen tro och ansträngning spelar faktiskt ingen roll om det vi tror på inte håller.

För någon vecka sedan läste jag en liknelse ur en bok av Timothy Keller som blev väldigt träffande för mig. Den handlade om att man skulle föreställa sig att falla från ett högt berg. Lyckligtvis fanns där en gren att ta tag i som var stark nog att hålla uppe dig, men du visste själv inte hur stark den var. Hängandes där handlar det dock inte om hur mycket tro du har på att grenen ska rädda dig – utan helt enkelt på hur stark grenen faktiskt är. Du behöver bara ha tillräcklig tro för att ta tag i grenen, det är den allt hänger på. Och den grenen är Jesus Kristus.

Handlar inte om våra prestationer
Det spelar ingen roll hur svag eller stark vår tro är, det som spelar roll är hur stark Jesus är och vad han har gjort för oss. Han har öppnat vägen till himmelen genom sin död och uppståndelse och erbjuder nu var och en av oss plats i sitt rike. Inte för att vi har presterat något – utan för att han älskar oss. Det är verkligen en tröst! Och något att tänka på om tron sviktar och Gud känns långt borta. Vi får lyfta blicken från oss själva och istället se och lita på Jesus, grenen som håller.

Bön: Tack Jesus, för att dina löften står fast. Tack för att det inte handlar om vår tro och våra prestationer, utan på att vad du gjort. Hjälp oss att lita på det och få vila i din trygga famn. Amen.

Comments